Menu górne

Foto
Krajobraz w gminie Brańszczyk, fot. Urząd Gminy

Gminny Dom Kultury

Foto



Jednostkę organizacyjną kultury w obrębie Gminy Brańszczyk powołała w 1993 r. Rada Gminy Brańszczyk. Prawną podstawą działalności Gminnego Domu Kultury jest Statut, będący załącznikiem do Uchwały Rady Gminy. Ponadto ex officio upowszechnianie kultury i status animatorów kultury regulują przepisy zawarte w ustawach i rozporządzeniach Ministra Kultury oraz Regulaminie Organizacyjnym nadanym przez Dyrektora.

Gminny Dom Kultury w Brańszczyku realizuje zadania z zakresu kultury, rekreacji i upowszechniania informacji poprzez:

  • propagowanie walorów turystyczno-rekreacyjnych gminy;
  • tworzenie warunków dla rozwoju ruchu artystycznego ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży uzdolnionych muzycznie(instrumenty dęte, instrumenty klawiszowe);
  • prowadzenie działalności informacyjnej (poprzez bezpłatny dostęp do Internetu);
  • organizację imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych;
  • wspieranie inicjatyw społecznych i współpracę z instytucjami oświatowymi, kulturalnymi i społecznymi w zakresie organizacji w/w imprez
  • rozwijanie zainteresowań i pasji dzieci i młodzieży.

O atrakcyjności i bogactwie oferty przygotowywanej rokrocznie przez Gminny Dom Kultury w Brańszczyku przekonało się już bardzo wielu mieszkańców, gości odwiedzających naszą gminę, a – za ich przyczyną – także radnych, którzy zezwalają na kontynuowanie realizowanej przez nas działalności.

Każdego, kto uczestniczył już kiedyś w którymś z naszych działań, zachęcamy do ponownego udziału. Wszystkich zaś pozostałych – serdecznie zapraszamy.


Gminny Dom Kultury w Brańszczyku
ul. Jana Pawła II 43, 07-221 Brańszczyk
tel. (029) 679-40-45
e-mail:
gdk@branszczyk.pl Internet: www.branszczyk.pl
Regon: 550434801 NIP 762-14-46-747
Nr konta: Bank Spółdzielczy Ostrów Maz. Oddz. Brańszczyk 66892310630500079420050001


Stopka

Urząd Gminy w Brańszczyku

ul. Jana Pawła II 45, 07-221 Brańszczyk

tel.: (29) 679-40-40, 679-40-41, 679-40-48
fax: (29) 679-40-40

e-mail: sekretariat@branszczyk.pl
www: http://www.branszczyk.pl

Godziny otwarcia:
URZĄD GMINY W BRAŃSZCZYKU CZYNNY
CODZIENNIE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH OD 8.00 DO 16.00

Konto bankowe:
BS Ostów Maz. O/Brańszczyk
29 8923 1063 0500 0710 2005 0002

Biuletyn Informacji Publicznej

http://www.bip.branszczyk.pl

Miedzy Bugiem a Narwią

Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej KRUS

NFOSIGW Dokumenty zastrzeżone

MODR Komenda Wyszków



Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 25392 razy.
© 2006 - 2018 Urząd Gminy Brańszczyk
Zawartość merytoryczna: ANETA MIKOŁAJCZYK, e-mail: aneta.mikolajczyk@branszczyk.pl, tel.: 29 592-93-15
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel.: (22) 818-72-14
Aktualizacja techniczna: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 15 września 2006 r.