Menu górne

Foto
Krajobraz w gminie Brańszczyk, fot. Urząd Gminy

Szkoła Podstawowa w Nowych Budach

im. Papieża Jana Pawła II.

Dokładny adres:


07-221 Brańszczyk, Nowe Budy 32
tel.: (0-29) 679 46 41
Adres e-mail (do ew. korespondencji), adres strony internetowej:
pspnb@branszczyk.pl
http://www.pspnb.branszczyk.pl

Dyrektor szkoły:


Krzysztof Wawrzyńczak

Zastępca dyrektora szkoły:Dane statystyczne:


• Liczba oddziałów – 4 + „0”
• Liczba uczniów – 45 + 13
• Liczba nauczycieli – 10
• Liczba pracowników obsługi - 3
• Liczba sal lekcyjnych - 9

Szkoła posiada:


• salę gimnastyczną – TAK
• boisko szkolne - TAK
• salę komputerową - TAK
• dostęp do internetu - TAK
• stołówkę szkolną – TAK
• bibliotekę szkolną - TAK
• świetlice szkolną - NIE
• gabinet medyczny - NIE
• gabinet stomatologiczny - NIE
• ochronę - NIE

Języki obce nauczane w szkole:


Język angielski, jęz. rosyjski

Organizacje działające w szkole:


Sejmik Uczniowski, Szkolne koło CARITAS

Zajęcia rozszerzające zainteresowania uczniów:


Koła: artystyczne, komputerowe, matematyczno-przyrodnicze, szkolne koło sportowe

Zajęcia wyrównawcze:


TAK

Najważniejsze osiągnięcia ostatnich lat:


• Nadanie szkole imienia Papieża Jana Pawła II (13.06.2004 r.).
• Systematyczna współpraca z Rodziną Szkół im. Jana Pawła II
• Udział i sukcesy w konkursach czytelniczych, recytatorskich, zawodach piłki możnej i tenisa stołowego.
• Wyższe niż średnia gminy wyniki sprawdzianu w kl. VI.
• Doświadczona, wciąż doskonaląca swe umiejętności zawodowe kadra pedagogiczna.
• Udział społeczności szkolnej w życiu środowiska lokalnego.
• Wysoki poziom współpracy z rodzicami, samorządem gminnym i parafią.


Stopka

Urząd Gminy w Brańszczyku

ul. Jana Pawła II 45, 07-221 Brańszczyk

tel.: (29) 679-40-40, 679-40-41, 679-40-48
fax: (29) 679-40-40

e-mail: sekretariat@branszczyk.pl
www: http://www.branszczyk.pl

Godziny otwarcia:
URZĄD GMINY W BRAŃSZCZYKU CZYNNY
poniedziałek w godz. 9.00-18.00
wtorek - czwartek w godz. 8.00-16.00
piątek w godz. 8.00-15.00

Konto bankowe:
BS Ostów Maz. O/Brańszczyk
29 8923 1063 0500 0710 2005 0002

Biuletyn Informacji Publicznej

http://www.bip.branszczyk.pl

Miedzy Bugiem a Narwią

Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej KRUS

NFOSIGW Dokumenty zastrzeżone

MODR Komenda WyszkówStatystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 11820 razy.
© 2006 - 2020 Urząd Gminy Brańszczyk
Zawartość merytoryczna: EWA SWULIŃSKA, e-mail: ewa.swulinska@branszczyk.pl, tel.: 29 592-93-15
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel.: (22) 818-72-14
Aktualizacja techniczna: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 15 września 2006 r.