Menu górne

Foto
Krajobraz w gminie Brańszczyk, fot. Urząd Gminy

Szkoła Podstawowa w Trzciance

im. Piotra Kulasińskiego.

Dokładny adres:


07-221 Brańszczyk, Trzcianka 147
tel.: (0-29) 679 44 94


adres strony internetowej:


http://www.psptrz.branszczyk.pl

Dyrektor szkoły:


Honorata Pękul

Zastępca dyrektora szkoły:


Bożena Tarcicka (społeczny z-ca)

Dane statystyczne


Liczba oddziałów – 6 + "O"
Liczba uczniów – 46 + 17
Liczba nauczycieli - 10
Liczba pracowników obsługi - 4
Liczba sal lekcyjnych - 7

Szkoła posiada:


salę gimnastyczną - TAK
boisko szkolne - TAK
salę komputerową - TAK
dostęp do internetu - TAK
stołówkę szkolną - TAK
bibliotekę szkolną - TAK
świetlice szkolną - NIE
gabinet medyczny - NIE
gabinet stomatologiczny - NIE

ochronę - TAK

Języki obce nauczane w szkole:


Język angielski

Organizacje działające w szkole:


Samorząd uczniowski, SKO

Zajęcia rozszerzające zainteresowania uczniów:


Koła: artystyczne, ekologiczne, języka angielskiego, matematyczne, informatyczne, lekcje twórczości

Zajęcia wyrównawcze:


Zajęcia logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze

Najważniejsze osiągnięcia ostatnich lat:Sfera organizacyjna
- Urządzenie Sali komputerowej – dzięki społecznemu działaniu nauczycieli, rodziców i pomocy sponsorów.
- Zaadoptowanie pomieszczeń piwnicznych na stołówkę szkolną – prowadzenie dożywiania uczniów.
- Zagospodarowanie terenu szkolnego przy zaangażowaniu rodziców:
-- urządzenie placu zabaw dla dzieci,
--posadzenie alei drzew.
- Zaadoptowanie skrzydła szkoły na piękną, nowoczesną salę gimnastyczną.
- Otrzymanie pracowni komputerowej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Pracownie komputerowe dla szkół”.
- Przeprowadzenie prac remontowych, malowanie klas i korytarzy przy społecznym zaangażowaniu rodziców, dziadków i nauczycieli.
- Urządzenie Izby Patrona; zaadoptowanie pomieszczenia i jego urządzenie.
- Nadanie szkole imienia i zakup sztandaru z funduszy pochodzących od mieszkańców i sponsorów.
- Zmiana wyglądu zewnętrznego szkoły. W czasie wakacji 2004 r. zostały wymienione wszystkie okna i drzwi zewnętrzne, zostały ocieplone i pomalowane ściany. Termomodernizacja budynku została wsparta przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Sfera wychowawcza
- Opracowaliśmy i dostosowaliśmy do naszych potrzeb SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY.
- Jesteśmy szkołą wolną od nałogów.
- Nasza szkoła w środowisku lokalnym pełni rolę integracyjną i kulturotwórczą. Organizujemy szereg imprez środowiskowych, m.in. jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Święto Rodziny, Choinkę noworoczną.
- W każdym roku szkolnym jesteśmy organizatorami uroczystości z licznym udziałem rodziców, absolwentów szkoły oraz zaproszonych gości. W latach 2000-2006 były to:
-- Uroczyste obchody 5-lecia otwarcia nowego budynku szkoły, uroczystość środowiskowa pod hasłem: „Szkoła dostarcza i radości i pociechy...” (listopad 2000).
-- Uroczyste otwarcie Sali komputerowej w ramach programu „Pracownia komputerowa w naszej szkole”, uroczystość środowiskowa pod hasłem: „Komputer oknem na świat” (listopad 2001).
-- Uroczyste otwarcie stołówki szkolnej, uroczystość środowiskowa pod hasłem: „Wstrzemięźliwość języka szacunek ci wróży, wstrzemięźliwość w jedzeniu twoje dni przedłuży” (30.11.2002).
-- Pozyskanie sponsora i wykonanie drogi asfaltowej do szkoły; otwarcia drogi dokonano podczas uroczystości środowiskowej pod hasłem: „Idziemy do szkoły z uśmiechem na twarzy, każdy jest wesoły, o sukcesach marzy...” (wrzesień 2003).
-- Zorganizowaliśmy koncert pod hasłem: „Kolędo naszeptaj nam dobrej nadziei...” z licznym udziałem mieszkańców oraz władz gminnych (styczeń 2003).
-- Festyn regionalny pod hasłem: „Dzięki sztuce ludowej nie ginie prawda o narodzie” związany z obchodami 800-lecia miejscowości gminnych (czerwiec 2003).
-- Uroczyste otwarcie sali gimnastycznej, uroczystość środowiskowa pod hasłem: „Radość przeżywa się wtedy, gdy dzieli się ją z innymi...” z działem zaproszonych gości, m.in. Kuratora Oświaty (grudzień 2004).
-- Opracowaliśmy i wdrożyliśmy program wychowawczy związany z nadaniem szkole imienia; zwieńczeniem naszych ponad 2-letnich działań było uroczyste nadanie imienia i sztandaru szkole, uroczystość pod hasłem: „Nic nie jest w stanie oprzeć się woli człowieka, który w dążeniu do celu gotów jest zaryzykować własne istnienie...” (maj 2005).
- Jesteśmy współorganizatorami gminnych obchodów Światowego Dnia Chorego. Od trzech lat prezentujemy program artystyczny w Domu Emeryta w Brańszczyku (luty 2004, 2005, 2006).
- Zorganizowaliśmy Międzyszkolny Turniej Działań Profilaktycznych pod hasłem: „Ku zdrowej przyszłości”, w którym nasi uczniowie zajęli I miejsce. Ponadto z tego tytułu otrzymaliśmy dyplom Dyrektora Powiatowego Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wyszkowie za prowadzenie działań promujących zdrowy styl życia.
- Byliśmy organizatorami „Jesiennych dni z profilaktyką” oraz „Tygodnia profilaktyki w szkole”. Gościliśmy z tego tytułu przedstawicieli GKRPA w Brańszczyku, przedstawicieli policji, straży pożarnej, służby zdrowia, inspektora ds. oświaty zdrowotnej z PSSE w Wyszkowie. Każde przedsięwzięcie było zakończone festynem rodzinnym pod hasłem „Mama, tata i ja” oraz „Zadbaj o serce” (październik 2005).
- W naszej szkole został powołany i pracuje od 5 lat zespół ds. rodziny, którego głównym zadaniem jest pomoc uczniom potrzebującym.
- Opracowaliśmy ceremoniał wewnątrzszkolny.
- W szkole prężnie działa zespół ds. bezpieczeństwa, który jest organizatorem licznych pogadanek, spotkań, konkursów z tego zakresu. We wrześniu 2006 r. odbyła się pogadanka pod hasłem: „Bezpieczna droga do szkoły”, w której uczestniczyli uczniowie kl. I z terenu gminy Brańszczyk. Pogadankę przeprowadził Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ostrołęce oraz przedstawiciel Komendy Policji w Wyszkowie.
- Uczniowie z koła artystycznego byli zaproszeni do udziału z programem artystycznym w obchodach 75-lecia Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Brańszczyku (czerwiec 2003). Program artystyczny przedstawili podczas gminnych obchodów 211 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz zaprezentowali sylwetkę przyszłego Patrona szkoły podczas uroczystości gminnej: „Wolni Polacy w wolnej Polsce”.
- Współgospodarzem szkoły jest prężnie działający Samorząd Uczniowski, który od wielu lat jest organizatorem uroczystych apeli, m.in. z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczestniczy w akcjach organizowanych przez Fundację „Pomocna dłoń”, „Sercem za serce”. Jest organizatorem loterii: „I Ty możesz zostać Św. Mikołajem”. SU realizuje zadania wg programu „Demokracja w szkole”. W dniu 2.11.2006 r. opiekun SU zorganizował pogadankę nt. samorządności, którą poprowadził Wójt Gminy Brańszczyk. Pod „okiem” gościa odbyły się wybory do SU.
- W szkole powołany jest Rzecznik Praw Ucznia, wybrany przez ogół społeczności. Czuwa on nad przestrzeganiem prac ucznia w szkole.
- Od 6 lat szkoła jest organizatorem „Ferii zimowych w szkole”.
- Organizujemy i współorganizujemy wycieczki i spotkania integracyjne. Współpracujemy ze Szkołą Podstawową w Turzynie. Dotąd zorganizowano: kilkudniowe wycieczki nad morze, w góry, do Białowieży, do Warszawy do Sali Kongresowej PKiN na koncert „Pod niebem - pełnym gwiazd”, do Urzędu Skarbowego w Wyszkowie (uczniowie kl. VI wzięli udział w programie edukacyjnym „Skąd mamy na te wydatki – wszyscy płacimy podatki”). Działania te traktujemy jako ważny element procesu dydaktyczno-wychowawczego.
- W dniu 1.06.2006 r. zorganizowaliśmy integracyjny Dzień Dziecka dla uczniów naszej szkoły i uczniów pobliskiej szkoły w Turzynie.

Sfera dydaktyczna
- Wszyscy nauczyciele są zatrudnieni zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.
- Mamy własnego nauczyciela jęz. angielskiego. Od roku szk. 2006/7 wprowadziliśmy naukę języka angielskiego w kl. I
- Czworo nauczycieli jest dyplomowanych, pozostali są w trakcie odbywania stażu na ten stopień.
- Mirosława Kurowska, nasza nauczycielka otrzymała w październiku 2005 r. Medal Komisji Edukacji Narodowej.
- Nauczyciele chętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. W latach 2003-2006 dwukrotnie umożliwiliśmy odbycie praktyk studenckich.
- Organizujemy liczne konkursy, imprezy sportowe o zasięgu gminnym. Są to:
-- Gminne Biegi Przełajowe pod patronem Wójta Gminy Brańszczyk.
-- Turniej Piłki Halowej o puchar Wójta Gminy Brańszczyk.
-- Gminny Konkurs Ekologiczny.
-- Międzyszkolny Przegląd Piosenki Żołnierskiej.
-- Gminny Konkurs Języka Angielskiego.
-- Gminny Konkurs Recytatorski i na wykonanie albumu „W 50. rocznicę śmierci Juliana Tuwima i Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego”.
-- Gminne konkursy plastyczne: „Różne barwy września”, „Droga do zdrowego i dobrego życia”.
-- Szkolny etap Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Kangur”.
-- W ubiegłym roku szkolnym zorganizowaliśmy etap szkolny Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Krąg”.
- Nasi uczniowie odnoszą liczne sukcesy w konkursach:
-- Wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim „Warszawska Syrenka”.
-- Wyróżnienie w powiatowym konkursie „Żyj zdrowo i bezpiecznie” – wyróżnienie główne, „Jak żyć bezpieczniej?”, „Bezpieczne wakacje”.
-- I i II miejsce w Powiatowym Konkursie Kolęd i Pastorałek – Wyszków 2003 r.
-- 3-krotne zwycięstwo (I miejsce) w Gminnym Konkursie Kolęd i Pastorałek.
-- 2-krotne I miejsce i 2-krotne II miejsce w Gminnym Konkursie Ekologicznym.
-- Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”.
-- I miejsce i wyróżnienie w etapie szkolnym w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Krąg”.
-- I, II i III miejsce w Gminnym Konkursie Matematycznym dla uczniów kl. I-III.
-- I i II miejsce w Gminnym Konkursie czytelniczym.
-- II miejsce w Gminnym Konkursie „Warszawska Syrenka”.
-- I, II i III miejsce w Gminnym Konkursie Ortograficznym.
-- Osiąganie czołowych lokat w gminnych konkursach plastycznych:
--- I i II miejsce - „M. Konopnicka – pisarką dla dzieci i młodzieży”
--- II miejsce – „Jan Paweł II – turysta i pielgrzym”.
--- III miejsce – „Jak żyli i pracowali osadnicy Puszczy Białej?”.
-- III miejsce – Śladami Marii Żywirskiej.
-- Reprezentowaliśmy gminę w Ogólnopolskim Konkursie Piosenki o Zdrowiu 2006 r.
-- III miejsce i wyróżnienie „W hołdzie Janowi Pawłowi II”.
-- II miejsce i wyróżnienie w Gminnym Konkursie Historyczno-Literackim „Tradycje patriotyczne w mojej rodzinie”.
-- Udział w Gminnym Konkursie „Wypoczywam w moim rejonie”. Nagroda w postaci 3-dniowej wycieczki „Szlakiem Piastowskim”.
-- I, II miejsce i wyróżnienie w Gminnym Konkursie Plastycznym „Krzyż – symbol miłości, cierpienia i męczeństwa”
- Osiągamy liczne sukcesy w zawodach sportowych na szczeblu gminnym, powiatowym i ogólnopolskim.
- Opracowaliśmy i wdrożyliśmy system nagradzania uczniów, wnikliwie analizując osiągnięcia w ciągu każdego roku szkolnego. Najlepsi uczniowie otrzymują tytuł MISTRZA w różnych dziedzinach: w sporcie, w czytelnictwie, ortografii, recytacji.
- Prymusi szkoły otrzymują stypendia za wyniki w nauce. W roku szkolnym 2004/2005 stypendium otrzymała Agata Obudzińska – ucz. Kl. IV. W roku szkolnym 2005/2006 byli to: Agata Budzińska – ucz. Kl. V i Przemysław Archacki – ucz. Kl. IV.

Foto


Więcej informacji na temat programu.

Galeria fotograficzna.

Galeria filmowa.


Stopka

Urząd Gminy w Brańszczyku

ul. Jana Pawła II 45, 07-221 Brańszczyk

tel.: (29) 679-40-40, 679-40-41, 679-40-48
fax: (29) 679-40-40

e-mail: sekretariat@branszczyk.pl
www: http://www.branszczyk.pl

Godziny otwarcia:
URZĄD GMINY W BRAŃSZCZYKU CZYNNY
CODZIENNIE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH OD 8.00 DO 16.00

OD 03.04.2017 ROKU
URZĄD STANU CYWILNEGO I REFERAT DS. OBYWATELSKICH CZYNNY W KAŻDY WTOREK W GODZINACH OD 8.00 DO 17.00

Konto bankowe:
BS Ostów Maz. O/Brańszczyk
29 8923 1063 0500 0710 2005 0002

Biuletyn Informacji Publicznej

http://www.bip.branszczyk.pl

Miedzy Bugiem a Narwią

Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej KRUS

NFOSIGWStatystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 11019 razy.
© 2006 - 2012 Urząd Gminy Brańszczyk
Zawartość merytoryczna: KAMIL GINKO, e-mail: kamil.ginko@branszczyk.pl, tel.: (29) 679-40-40
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel.: (22) 818-72-14
Aktualizacja techniczna: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 15 września 2006 r.