Menu górne

Foto
Krajobraz w gminie Brańszczyk, fot. Urząd Gminy

Dożynki Gminne w Brańszczyku - współpraca

Na tegorocznych dożynkach rolnicy z gminy Brańszczyk ofiarowali na ołtarz 13 dziękczynnych wieńców żniwnych, które w korowodzie w asyście orkiestry strażackiej, władz samorządowych i delegacji rolników przeniesiono do kościoła parafialnego w Brańszczyku.

Foto

Uroczystości dożynkowe rozpoczęto mszą św. dziękczynną w intencji rolników gminy Brańszczyk koncelebrowaną przez ks. Andrzeja Grzybowskiego Proboszcza Parafii Poręba, ks. Pawła Stacheckiego Proboszcza Parafii Brańszczyk i Kapelana DPS.

Tradycyjnie wszystkich przybyłych powitał Wójt Gminy Mieczysław Pękul słowami:

Przychodzimy dzisiaj do świątyni, aby wspólnie się modlić i podziękować Bogu za okazane łaski rolnikom. Za ten piękny bochen chleba wypieczony z tegorocznych zbiorów. Serdecznie witam czcigodnych księży, witam rolników z Gminy Brańszczyk, witam gości, witam wszystkich zebranych na dzisiejszej mszy dziękczynnej. A szczególnie serdecznie chciałbym powitać gospodarzy dzisiejszych dożynek, starostów dożynkowych Panią Małgorzatę i Pana Krzysztofa Komorów, rolników z Udrzyna. Po czym przyjął z rąk Starostów bochen chleba, przekazując go kapłanom na ołtarz.

Prezbiterium otoczone wieńcami żniwnymi stanowiło niebywałą scenerię dla słów usłyszanych w kazaniu, wygłoszonym przez ks. Roberta Ratomskiego Wikariusza Parafii Brańszczyk, który wspomniawszy Świętego z Asyżu, powiedział m.in.:

W pewien upalny dzień szedł Św. Franciszek przez pola ze swoimi braćmi. Spragnieni dotarli wreszcie do rozłożystego drzewa, w którego cieniu tryskało źródło. Franciszek usiadł i wyciągnął kawałek chleba, który od upału letniego stał się już czerstwy. A gdy kierował go do ust, łzy poczęły płynąć z jego oczu.

Ojcze Franciszku - zapytał jeden z braci – dlaczego płaczesz? Jakże mam nie płakać - odpowiedział Św. Franciszek - skoro Opatrzność Boża przygotowała nam ten wyśmienity obiad. Czym zasłużyliśmy sobie na tę ojcowską miłość i w jaki sposób odwdzięczymy się za nią dobremu Bogu?

Drodzy bracia i siostry, ta historia z życia biedaczyny z Asyżu wspaniale wprowadza nas w klimat dzisiejszej ewangelii. Oto przed chwilą Jezus ustami Św. Jana Apostoła powiedział do nas: „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał –aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje.”

Trudno sobie wyobrazić, by Św. Franciszek z Asyżu, którego wszyscy postać tak dobrze znamy nigdy nie prosił najwyższego Ojca o chleb powszedni. O to, by dał pożywienie jemu i jego braciom, z którymi razem żył. A teraz oto pamięta, że prosił najwyższego Ojca o kawałek chleba i pragnie ze łzą w oku podziękować za otrzymane dobrodziejstwa.

Drodzy bracia i siostry, dziś zgromadziliśmy się na mszy św. dziękczynnej na dożynkach, aby tak jak Św. Franciszek podziękować Panu Bogu za dobrodziejstwo chleba, którym nas obdarzył. Po trudach żniwnych, kiedy to napełniły się już nasze stodoły i spichlerze, stajemy z wdzięcznością w sercu przed ołtarzem Chrystusowym. Serca nasze pełne są wdzięczności, bo wiemy, że za każde dobro należy się Panu Bogu wdzięczność i miłość.

W modlitwie „Ojcze Nasz”, którą codziennie rano i wieczorem odmawiamy, kierujemy do Boga słowa: „I chleba powszedniego daj nam dzisiaj”- Chrystus uczy nas, aby prosić o kromkę zwykłego powszedniego chleba, nie- o złoto, nie- o wygody, nie-o beztroskie życie, nie każe prosić o dar wszystkich godności, o uznanie , o sławę, czy wiele innych rzeczy, o które tak chętnie dziś zabiegamy. Nakazał nam Chrystus prosić swego Ojca o ten zwykły chleb powszedni. Chrystus każe nam prosić o zwyczajny kawałek chleba, który spożywamy każdego dnia.

Foto

Poznali wartość chleba ci wszyscy, którzy przeżyli wojnę. Jaką wartość ma kromka zwykłego, powszedniego, szarego chleba. Pamiętają o tym ci , którzy byli w obozach. I gdybyśmy tych ludzi dzisiaj zapytali, jaką wartość ma chleb, odpowiedzą, że większą niż złoto, klejnoty i wszystkie dobra ziemi wzięte. Chleb to życie. Oni widzieli tysiące ludzi słaniających się bezsilnie między kolczastymi drutami, oni widzieli setki upadających i umierających straszliwą, głodową śmiercią. Oni wiedzą: chleb równa się życie. Znają wartość chleba i dzisiaj ci wszyscy, którzy przeżywają tragedię wojny. Znają wartość chleba ubodzy i ciężko pracujący. Każda kromka chleba to cena ich trudu, potu, wysiłku a czasami nawet krwi. Płacą za ten chleb swoją ciężką pracą i dlatego właśnie znają wyśmienicie jego wartość. Dlatego tak bardzo go szanują i nigdy nie pozwolą na to, aby choćby pół kromki się zmarnowało.

Plony ziemi nie zależą tylko i wyłącznie od ludzkiego wysiłku. Na cóż zda się najlepsza i najofiarniejsza praca ludzi. Ile dadzą najwspanialsze technologie produkcji, najdroższe maszyny i urządzenia, jeśli zabraknie tam Bożego błogosławieństwa. Nic nie pomoże, gdy przyjdzie klęska burzy, gradu, pożaru- wtedy wszystko obraca się w pył, a człowiek czuje swoją małość.

Plony, które w tym roku pięknie zebraliśmy z troską, trudem, ale i radością są owocem ludzkiej pracy i Bożego błogosławieństwa. Dlatego dziś Bogu dziękujemy z całego serca i całej duszy, bo on jest Władcą i Panem całego świata i każdej kromki, którą codziennie bierzemy w swoje dłonie.

.../ Jezus sam żyje w niedostatku z ciężkiej pracy rąk. Dlatego dokładnie zna cenę każdej kromki, którą kładzie do swych ust. Jakże często przypomina Jezus w swoich naukach o gospodarzach, siewcach, żniwiarzach. A gdy mówi o polach i falujących łanach o kłosie i siewie, to słowa Jego nabierają szczególnego ciepła. Odczuwa się w nich miłość Chrystusa do pól, do ludzi pracujących na roli. Tę miłość ku ziemi i polu przekazał Chrystus kościołowi a kościół w imię Chrystusa błogosławi ziemię i błogosławi pracę rolnika.

My wiemy bardzo dobrze, że zanim chleb znajdzie się na naszym stole, najpierw musi być ziarno zasiane, potem zakorzenione i pielęgnowane, by w końcu wydało plon, jak mówi Ewangelia trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stukrotny. Podobnie nasz naród polski od ponad tysiąca lat istniejący musiał być zakorzeniony w Chrystusowej Ewangelii, by stać się narodem chrześcijańskim i katolickim. By w imię Boga wyruszać, siejąc ziarna i by w imię Boga zbierać plon z naszych pól. Dlatego mamy być wdzięczni naszym rodzicom, naszym przodkom, mamy szanować nasze chrześcijańskie korzenie i tego szacunku uczyć kolejne młode pokolenia.

Rolnik polski nie dał się wykorzenić ze swojej ziemi i jest najlepszym spadkobiercą zdrowej tradycji chrześcijańskiej i narodowej. I tutaj trzeba pochylić się z wielkim szacunkiem przed tymi ludźmi pracującymi na wsi, którzy przez ponad tysiąc lat naszej historii nie oddali swego warsztatu pracy.
Drodzy bracia i siostry, dziś przyszliśmy na te dożynki, aby wspólną modlitwą podziękować Panu Bogu za wszelkie dobro jakim nas obdarza. Okażcie Panu Bogu wdzięczność wielkim szacunkiem dla chleba i ludzkiej pracy.

Szanujmy chleb i uczmy dzieci poszanowania chleba. Wiemy, ile w każdej kromce chleba jest trudu, potu i ludzkiej męki. Wiemy, ile nas wszystkich pracuje nad jednym bochenkiem chleba. Dlatego szanujmy go. Dumny jestem, powiedział jeden z wielkich pisarzy, że jestem synem chłopa, bo mój ojciec był jednym z żywicieli świata. Mając na uwadze te słowa dzielmy się chlebem z tymi, którzy są głodni i odepchnięci. /.../

Foto

Szanujmy zatem chleb, owoc pracy rolnika, dzielmy się nim, dziękujmy Bogu za tegoroczne żniwobranie, za szczęśliwe zbiory, za ustrzeżenie nas od klęski gradobicia i innych klęsk żywiołowych. Dobry Boże dziękujemy Ci, że dałeś nam chleba powszedniego dzisiaj.

Okolicznościowe kazanie ks. Roberta poruszyło serca odbiorców, przekonanych o wartości chleba i pracy rolnika tak dogłębnie, że radość z możliwości uczestnictwa
w dożynkowej uroczystości, na pewno została doceniona przez każdego.

Niezwykle wzruszający był też ceremoniał poświęcenia wieńców żniwnych , które delegacje wieńcowe przynosiły przed ołtarz, zapraszane z poszczególnych sołectw przez dyr. GDK Marylę Puścian, która jednocześnie dokonywała ich prezentacji. Corocznie członkowie delegacji wieńcowych przekazują opis wieńca wraz ze słowami podziękowań Bogu i alegorycznym przekazem wizerunku wieńca. Wielokrotnie jest to metaforyczne przesłanie dotyczące błogosławieństwa Bożego, patriotyzmu, przywiązania do ziemi ojczystej, ludowej religijności i Ewangelicznych nakazów.

Przedstawiciele Urzędu Gminy oraz pracownicy piekarni ”Wa-wie” z Brańszczyka i GS-u z Poręby złożyli dary na ołtarz Pański, po czym nastąpiła dalsza część liturgii świętej, której oprawę muzyczną wraz z panem organistą zapewniła orkiestra strażacka OSP Brańszczyk.

Na placu za Urzędem Gminy korowód dożynkowy powitała młodzieżowa orkiestra „Darmanista”, a gdy uczestnicy dożynkowego święta, zasiedli przed pięknie udekorowaną sceną z pochwały godnym artyzmem i wysublimowanymi akcentami symbolizującymi dary ziemi przez pracowników GOPS w Brańszczyku, Wójt Gminy Mieczysław Pękul powitał przybyłych. Zaś Starości Dożynkowi Małgorzata i Krzysztof Komor z Udrzyna przekazali Wójtowi chleb, mówiąc w imieniu rolników i gospodarzy z terenu gminy:

W tym wyjątkowym dniu Święta Dziękczynienia za tegoroczne plony składamy na Pana ręce ten dorodny bochen chleba jako symbol ciężkiej pracy rolników.
Czynimy to z nadzieją, że w domach mieszkańców naszej gminy nigdy chleba nie zabraknie, a dzielenie się nim, będzie wyrazem naszej jedności i wzajemnego poszanowania.

Po czym Wójt Gminy Mieczysław Pękul zapewniając o sprawiedliwym podziale symbolicznego bochna chleba, skierował się do kapłanów, by wraz z nimi podzielić się nim ze wszystkimi obecnymi na gminnych dożynkach. Zaś Starości Dożynkowi przekazali chleby przedstawicielom delegacji wieńcowych, instytucji i zakładów pracy.

Do ogłoszenia wyników w konkursie na najpiękniejszy wieniec prowadząca Maryla Puścian dyr. GDK poprosiła Starostę Powiatu Wyszkowskiego Bogdana Pągowskiego, Księży Proboszczów Pawła Stacheckiego i Andrzeja Grzybowskiego oraz Kierownika GBP Bożenę Głowacką, którzy złożyli gratulacje twórcom wieńców żniwnych i wręczyli okolicznościowe dyplomy.

I miejsce przyznano sołectwom: Niemiry i Trzcianka
II miejsce otrzymały sołectwa: Brańszczyk i Turzyn
a III miejsce- Knurowiec.
Za pozostałe wieńce z Budegokrza, Tuchlina, Starych Bud, Ojcowizny, Udrzynka, Dudowizny, Białegobłota Kurza i Przyjm delegacje wieńcowe przyjęły wyróżnienia.

Jak co roku, Dożynki Gminne są znakomitą okazją do uhonorowania zasłużonych rolników z terenu gminy Brańszczyk. Z każdego sołectwa sołtysi zgłosili wyróżniających się gospodarzy. Dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego i Wójta Gminy, otrzymali:

1.Krystyna i Andrzej Zyśk z Tuchlina
2.Beata i Leszek Rosińscy z Nowej Wsi
3.Małgorzata i Krzysztof Komor z Udrzyna
4.Janina i Henryk Kot z Udrzynka
5.Dorota i Grzegorz Sitek z Dudowizny
6.Krystyna i Wiesław Pyśk z Poręby Średniej
7.Maria i Zbigniew Głowaccy z Białegobłota Kobyla
8.Ewa i Grzegorz Rosińscy z Białegobłota- Stara Wieś
9.Teresa i Piotr Tomczak z Białegobłota – Kurza
10.Elżbieta i Andrzej Maciejczuk z Turzyna
11.Teodozja i Tadeusz Zyśk z Brańszczyka
12.Irena i Andrzej Zalewscy z Nowych Bud
13.Elżbieta i Jan Sobiescy ze Starych Bud
14.Sylwia i Mirosław Buźniak z Przyjm
15.Cecylia i Stanisław Buźniak z Nowego Brańszczyka
16.Hanna i Tadeusz Błońscy ze Trzcianki
17.Wera i Dariusz Deluga z Niemir
18.Krystyna i Eugeniusz Szredzińscy z Knurowca
19.Małgorzata i Sławomir Zyśk z Poręby Kocęby
20.Teresa i Zbigniew Kulesza z Budegokrza
21.Agnieszka i Andrzej Banaszek z Ojcowizny
22.Zofia i Grzegorz Bloch z Dalekiego Tartak

Wójt Gminy zwracając się do rolników, wyraził uznanie dla ich ciężkiej pracy na roli, pełnej poświęcenia i wytrwałości.Odniósł się z wielkim szacunkiem do rolniczej troski o zasiewy, wzrost i zbiór plonów, wieńczący odpowiedzialną pracę, tak często zależny od warunków pogodowych. Wyraził również wdzięczność starszemu pokoleniu, które z oddaniem pielęgnuje polską tradycję szacunku dla każdego kłosa i każdej kromki chleba, stanowiąc jednocześnie wzór dla młodzieży. Podziękował rolnikom za całoroczny trud i przyniesione Bogu w darze wieńce żniwne.

O kondycji rolnictwa na terenie powiatu wypowiedział się również Starosta Powiatu Wyszkowskiego Bogdan Pagowski, składając jednocześnie podziękowania rolnikom za ich wymagającą ofiarności i poświęcenia pracę na roli.

Z wielką estymą do rolników z gminy Brańszczyk zwrócił się w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego i własnym Radny Sejmiku Mazowieckiego Marian Krupiński, składając życzenia i podziękowania za dar chleba, przekazując jednocześnie puchar władzom samorządowym naszej gminy.

Foto

Ważne przesłanie do rolników przekazał także Marszałek Sejmu RP Jarosław Kalinowski, który mimo licznych zaproszeń na odbywające się w tym samym terminie uroczystości dożynkowe w sąsiednich gminach i regionach, przybył właśnie do Brańszczyka. Zapewnił uczestników o tym, że troska o rolników, pomocne w ich działalności uchwały oraz skuteczne i mądre podejście do wiejskich problemów stanowi najistotniejszy element aktywności PSL-u w parlamencie, a nie sprawy „przepychanek” politycznych. Dodał, również że wierzy w słuszność poglądów ludzi wsi, którzy wyróżniają się obiektywną oceną sytuacji w Polsce oraz że polega na ich mądrych decyzjach w zbliżających się wyborach do Parlamentu RP.

Po czym Pan Marszałek został zaproszony przez zespół ludowy „Wyszkowiacy” do wspólnego śpiewania przepięknych pieśni ludowych naszego regionu. Co wzbudziło aplauz publiczności, gromkimi oklaskami nagradzającej występ zespołu i Posła Jarosława Kalinowskiego.

Atrakcyjną rozrywkę zapewniły także inne zespoły zaproszone do występów na Dożynkach Gminnych, a mianowicie: „Małkiniacy” pod kierunkiem Tadeusza Kopaniarza z Małkini , zespół disco-polo Vexel, młodzieżowy zespół muzyczny z Białegobłota, Koło teatralne „Pieściochy” z Brańszczyka pod kierunkiem Olgi Pietrzak oraz zespół muzyczny „Dynacord” z Białegobłota, przy którym bawiono się aż do północy.

Rozrywce i zabawie na dożynkach towarzyszyły również wystawy okolicznościowe z WODR z Wyszkowa i DPS z Brańszczyka oraz loteria fantowa, na której w tym roku szczęście dopisało: Ewelinie Brzezińskiej-Zawierucha z Brańszczyka, i Michałowi Stalmach z Turzyna, który wygrali główne nagrody w loterii /rower i odkurzacz/.

I tak, mimo wrześniowej daty, uczestnicy Dożynek Gminnych w Brańszczyku cieszyli się słoneczną pogodą i ciepłym wieczorem, który spełnił oczekiwania chętnych do udziału w tegorocznym święcie rolniczym.

Kolejne dożynki... już za rok!

ZAPRASZAMY DO FOTO-GALERII


Opracowanie: Dyrektor GDK Maryla Puścian
Publikacja: Marek Rozenek
GDK Brańszczyk


Władze samorządowe serdecznie dziękują wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i przebieg uroczystości dożynkowych.


Stopka

Urząd Gminy w Brańszczyku

ul. Jana Pawła II 45, 07-221 Brańszczyk

tel.: (29) 679-40-40, 679-40-41, 679-40-48
fax: (29) 679-40-40

e-mail: sekretariat@branszczyk.pl
www: http://www.branszczyk.pl

Godziny otwarcia:
URZĄD GMINY W BRAŃSZCZYKU CZYNNY
poniedziałek w godz. 9.00-18.00
wtorek - czwartek w godz. 8.00-16.00
piątek w godz. 8.00-15.00

Konto bankowe:
BS Ostów Maz. O/Brańszczyk
29 8923 1063 0500 0710 2005 0002

Biuletyn Informacji Publicznej

http://www.bip.branszczyk.pl

Miedzy Bugiem a Narwią

Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej KRUS

NFOSIGW Dokumenty zastrzeżone

MODR Komenda WyszkówStatystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 7596 razy.
© 2006 - 2020 Urząd Gminy Brańszczyk
Zawartość merytoryczna: EWA SWULIŃSKA, e-mail: ewa.swulinska@branszczyk.pl, tel.: 29 592-93-15
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel.: (22) 818-72-14
Aktualizacja techniczna: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 15 września 2006 r.