Menu górne

Foto
Krajobraz w gminie Brańszczyk, fot. Urząd Gminy

Zaproszenia

INFORMACJA o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Brańszczyk w dniu 12 marca 2019 r. o godz. 14.00

Data zaproszenia:
Miejsce: Sala OSP w Brańszczyku

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku dziennego.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
4. Wypracowanie Stanowiska dla Rady Gminy Brańszczyk w sprawie projektów ustaw i autopoprawek w sprawie poselskiego projektu ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw, poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw.
5. Wypracowanie Stanowiska dla Rady Gminy Brańszczyk w sprawie obowiązującego w Polsce systemu ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich oraz potrzeby powrotu do obowiązkowych powszechnych ubezpieczeń rolniczych.
6. Opinia projektów uchwał:
1) w sprawie przyjęcia ”Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brańszczyk”
2) w sprawie uzgodnienia wykonania prac na potrzeby ochrony przyrody w użytkach ekologicznych w 2019 r.
3) w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Powiatu Wyszkowskiego zadania z zakresu właściwości Powiatu - bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Brańszczyk w 2019 roku;
4) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wyszkowskiemu na realizację zadania pn. „Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej nr 4403W odcinkowo na terenie gminy Brańszczyk i Długosiodło, powiatu wyszkowskiego w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnej struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T”;
5) w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 2019 – 2028;
6) w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brańszczyk na 2019 rok.

7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie posiedzenia.
Przewodnicząca Rady Gminy
Ewa Beata WielgolaskaStopka

Urząd Gminy w Brańszczyku

ul. Jana Pawła II 45, 07-221 Brańszczyk

tel.: (29) 679-40-40, 679-40-41, 679-40-48
fax: (29) 679-40-40

e-mail: sekretariat@branszczyk.pl
www: http://www.branszczyk.pl

Godziny otwarcia:
URZĄD GMINY W BRAŃSZCZYKU CZYNNY
poniedziałek w godz. 9.00-18.00
wtorek - czwartek w godz. 8.00-16.00
piątek w godz. 8.00-15.00

Konto bankowe:
BS Ostów Maz. O/Brańszczyk
29 8923 1063 0500 0710 2005 0002

Biuletyn Informacji Publicznej

http://www.bip.branszczyk.pl

Miedzy Bugiem a Narwią

Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej KRUS

NFOSIGW Dokumenty zastrzeżone

MODR Komenda WyszkówStatystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 2920 razy.
© 2006 - 2018 Urząd Gminy Brańszczyk
Zawartość merytoryczna: ANETA MIKOŁAJCZYK, e-mail: aneta.mikolajczyk@branszczyk.pl, tel.: 29 592-93-15
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel.: (22) 818-72-14
Aktualizacja techniczna: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 15 września 2006 r.