Menu górne

Foto
Krajobraz w gminie Brańszczyk, fot. Urząd Gminy

Zaproszenia

INFORMACJA o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Brańszczyk w dniu 26 lipca 2018 r. o godz. 14.00

Data zaproszenia:
Miejsce: w sali konferencyjnej urzędu gminy w Brańszczyku

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku dziennego.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia .
4. Omówienie wyników spotkań sołeckich dot. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Brańszczyk, oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Brańszczyk. Przygotowanie projektów uchwał Rady Gminy Brańszczyk.
5. Rozpatrzenie wniosku o umorzenie zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości.
6. Omówienie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
7. Opinia projektów uchwał:
1) w sprawie przyjęcia Regulaminu nadawania Honorowego Obywatelstwa Gminy Brańszczyk,
2) w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII.260.2018 Rady Gminy Brańszczyk z dnia
2 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Brańszczyk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym;
3) w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 2018 – 2028;
4) w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brańszczyk na 2018 rok;
5) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Turzyn.
6) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Dalekie-Tartak.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie posiedzenia.Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir GałązkaStopka

Urząd Gminy w Brańszczyku

ul. Jana Pawła II 45, 07-221 Brańszczyk

tel.: (29) 679-40-40, 679-40-41, 679-40-48
fax: (29) 679-40-40

e-mail: sekretariat@branszczyk.pl
www: http://www.branszczyk.pl

Godziny otwarcia:
URZĄD GMINY W BRAŃSZCZYKU CZYNNY
CODZIENNIE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH OD 8.00 DO 16.00

OD 03.04.2017 ROKU
URZĄD STANU CYWILNEGO I REFERAT DS. OBYWATELSKICH CZYNNY W KAŻDY WTOREK W GODZINACH OD 8.00 DO 17.00

Konto bankowe:
BS Ostów Maz. O/Brańszczyk
29 8923 1063 0500 0710 2005 0002

Biuletyn Informacji Publicznej

http://www.bip.branszczyk.pl

Miedzy Bugiem a Narwią

Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej KRUS

NFOSIGWStatystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1823 razy.
© 2006 - 2018 Urząd Gminy Brańszczyk
Zawartość merytoryczna: ANETA MIKOŁAJCZYK, e-mail: aneta.mikolajczyk@branszczyk.pl, tel.: 29 592-93-15
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel.: (22) 818-72-14
Aktualizacja techniczna: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 15 września 2006 r.