Menu górne

Foto
Krajobraz w gminie Brańszczyk, fot. Urząd Gminy

Zaproszenia

I N F O R M A C J A o II sesji Rady Gminy Brańszczyk w dniu 4 grudnia 2018r. o godz. 11:00;

Data zaproszenia:
Miejsce: sala OSP w Brańszczyku

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy.
5. Powołanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brańszczyk.
1) zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brańszczyk;
2) wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brańszczyk;
3) zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brańszczyk.
6. Powołanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
1) zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
2) wybór Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
3) zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
7. Zgłaszanie kandydatów do Komisji:
1) Finansów i Gospodarki Rady Gminy Brańszczyk;
2) Oświaty, Kultury i Promocji Rady Gminy Brańszczyk;
3) Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego.
8. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brańszczyk;
2) w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
3) w sprawie powołania Komisji Finansów i Gospodarki Rady Gminy Brańszczyk;
4) Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego;
5) w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Promocji Rady Gminy Brańszczyk.
6) w sprawie uzgodnienia wykonania prac na potrzeby ochrony przyrody w użytkach ekologicznych w 2018 r.;
7) w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Wójta Gminy Brańszczyk;
8) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok;
9) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2019 rok;
10) w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 2018 – 2028;
11) w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brańszczyk na 2018 rok.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zamknięcie obrad.Przewodnicząca Rady Gminy
/-/ Ewa Beata WielgolaskaStopka

Urząd Gminy w Brańszczyku

ul. Jana Pawła II 45, 07-221 Brańszczyk

tel.: (29) 679-40-40, 679-40-41, 679-40-48
fax: (29) 679-40-40

e-mail: sekretariat@branszczyk.pl
www: http://www.branszczyk.pl

Godziny otwarcia:
URZĄD GMINY W BRAŃSZCZYKU CZYNNY
CODZIENNIE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH OD 8.00 DO 16.00

OD 03.04.2017 ROKU
URZĄD STANU CYWILNEGO I REFERAT DS. OBYWATELSKICH CZYNNY W KAŻDY WTOREK W GODZINACH OD 8.00 DO 17.00

Konto bankowe:
BS Ostów Maz. O/Brańszczyk
29 8923 1063 0500 0710 2005 0002

Biuletyn Informacji Publicznej

http://www.bip.branszczyk.pl

Miedzy Bugiem a Narwią

Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej KRUS

NFOSIGW Dokumenty zastrzeżone

MODR Komenda WyszkówStatystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1866 razy.
© 2006 - 2018 Urząd Gminy Brańszczyk
Zawartość merytoryczna: ANETA MIKOŁAJCZYK, e-mail: aneta.mikolajczyk@branszczyk.pl, tel.: 29 592-93-15
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel.: (22) 818-72-14
Aktualizacja techniczna: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 15 września 2006 r.