Menu górne

Foto
Krajobraz w gminie Brańszczyk, fot. Urząd Gminy

Zaproszenia

I N F O R M A C J A o X sesji Rady Gminy Brańszczyk w dniu 28 czerwca 2019r. o godz. 10.00;

Data zaproszenia:
Miejsce: sala OSP w Brańszczyku

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Gminy.
5. Wręczenie Podziękowań byłym członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
6. Informacja o pracy Urzędu Gminy za okres między sesjami.
7. Raport o stanie Gminy Brańszczyk.
1) debata nad raportem,
2) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Brańszczyk wotum zaufania.
8. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 r. przez Wójta Gminy Wiesława Przybylskiego wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.
9. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy przez Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej odnoszącą się do przedmiotowego wniosku.
10. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Brańszczyk za 2018 rok;
2) w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Brańszczyk absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok;
3) w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Brańszczyk na 2019 rok;
4) w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 2019 – 2028.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad.
Przewodnicząca Rady Gminy
/-/ Ewa Beata WielgolaskaStopka

Urząd Gminy w Brańszczyku

ul. Jana Pawła II 45, 07-221 Brańszczyk

tel.: (29) 679-40-40, 679-40-41, 679-40-48
fax: (29) 679-40-40

e-mail: sekretariat@branszczyk.pl
www: http://www.branszczyk.pl

Godziny otwarcia:
URZĄD GMINY W BRAŃSZCZYKU CZYNNY
CODZIENNIE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH OD 8.00 DO 16.00

Konto bankowe:
BS Ostów Maz. O/Brańszczyk
29 8923 1063 0500 0710 2005 0002

Biuletyn Informacji Publicznej

http://www.bip.branszczyk.pl

Miedzy Bugiem a Narwią

Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej KRUS

NFOSIGW Dokumenty zastrzeżone

MODR Komenda WyszkówStatystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 2819 razy.
© 2006 - 2018 Urząd Gminy Brańszczyk
Zawartość merytoryczna: ANETA MIKOŁAJCZYK, e-mail: aneta.mikolajczyk@branszczyk.pl, tel.: 29 592-93-15
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel.: (22) 818-72-14
Aktualizacja techniczna: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 15 września 2006 r.