Menu górne

Foto
Krajobraz w gminie Brańszczyk, fot. Urząd Gminy

Aktualności

Dożynki Gminne w Brańszczyku 2018

Data umieszczenia:

Doroczne święto plonów gminy Brańszczyk odbyło się 19 sierpnia 2018r. w Skansenie w Brańszczyku.

Człowiek od początku powołany jest do pracy, a praca wyróżnia go wśród reszty stworzeń.
Tak więc praca nosi na sobie szczególne znamię człowieka i człowieczeństwa
/na podstawie Laborem exercens – Jan Paweł II/

W tegorocznych dożynkach gminnych w Brańszczyku, które odbyły się 19 sierpnia 2018 r. zaszczytną funkcję starostów dożynkowych piastowali Hanna i Walerian Wiśniewscy z Nowych Bud, reprezentując rolników naszej gminy.
W dziękczynieniu za zebrane plony 14 sołectw /Brańszczyk, Budykierz, Knurowiec, Nowa Wieś, Nowe Budy, Niemiry, Ojcowizna, Przyjmy, Stare Budy, Tuchlin, Turzyn, Trzcianka, Udrzyn, Udrzynek/ przyniosło do kościoła parafialnego w Brańszczyku przepiękny dar w postaci wieńców żniwnych, które zostały poświęcone i poniesione w procesji jako wotum za zebrane zbiory.

Foto
Wieńce dożynkowe

Do tego daru nawiązał we mszy świętej sprawowanej przez sześciu kapłanów pod przewodnictwem ks. prałata Andrzeja Grzybowskiego, kapłan głoszący kazanie ks. Adam Wiśniewski, który powiedział między innymi, że w wieńcach dożynkowych kryje się nie tylko radość z zakończonych żniw, ale też wdzięczność Bogu za zebrane plony. Dożynki to najpiękniejsze podtrzymywanie tradycji na przestrzeni wieków i chociaż obrzędy dożynkowe zmieniały swój charakter, to jak dawniej tak i dzisiaj, dożynki są ważne dla wszystkich, bo właśnie dzięki ciężkiej pracy rolnika codziennie trafia na stoły w naszych domach chleb. Pożywienie bezcenne. I warto spojrzeć na ten chleb z taką wielką pieczołowitością, bowiem starcza go dla rodziny i niejednego potrzebującego. Ten chleb przypomina nam o tym, co mówił św. Albert, że powinno się być jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się jeśli jest głodny. Wziąć, tyle ile potrzebuje. Zasugerował, że chleb nas łączy w miłości i zatroskaniu o siebie nawzajem, bo zawsze znajdą się wśród nas tacy, którzy będą potrzebować pomocy. Musimy być uważni na tych, których oczy są pokryte łzami i mieć dla nich „ludzką twarz”. Każdy człowiek jest darem losu, każdy kogo spotykamy potrzebuje dobrych oczu, otwartych dłoni, uśmiechu i serca. Pośród takich ludzi, którzy nie tracą okazji do czynienia dobra jest sam Jezus. Trzeba nam się też modlić o to, by nikt nie miał złych lub zamkniętych oczu na ludzkie sprawy, byśmy patrzyli z miłością na drugiego człowieka. Odniósł się też do takich osób, które są zajęci tylko własnymi przeżyciami, stając się ślepymi bądź głuchymi na innych. Dodał, że w kościele najpiękniejsze jest to, że jest otwarty na wszystkich ludzi, a my stanowiący jego cząstkę możemy być z tego dumni. Musimy jednak być ludźmi o wrażliwych sercach i bardzo odpowiedzialni, ludźmi wielkiego formatu, świętymi, otwartymi i dobrymi. Zwracając się do rolników wyraził wobec ich pracy słowa najwyższego uznania, bo dożynki są przede wszystkim świętem rolników, a z ich owoców pracy wszyscy korzystają. Podziękował za wysiłek i zaangażowanie w pracę na roli, podczas której często zmagają się albo z suszą albo wielkimi opadami, bo pogoda nie zawsze dla rolnika jest łaskawa i zależy od sił natury. Na zakończenie kaznodzieja zacytował słowa św. Jana Pawła II, skierowane do rolników: „Oddaję dzisiaj hołd spracowanym rękom polskiego rolnika. Tym rękom, które z trudnej, ciężkiej ziemi wydobywały chleb dla kraju, a w chwilach zagrożenia były gotowe tej ziemi strzec i bronić”.
Wyrażając wdzięczność rolnikom i ich rodzinom, życzył zdrowia i pomyślności oraz tego, by żyli na wzór Jezusa, który przeszedł przez ziemię, czyniąc dobro. Dzielcie się chlebem z miłością, najcenniejszym darem pochodzącym od Boga i ludzkiej pracy.
Foto
Korowód dożynkowy podążający do Skansenu. Na przodzie starości dożynkowi Hanna i Walerian Wiśniewscy.

W skansenie, do którego przybył korowód dożynkowy Wójt Gminy Mieczysław Pękul powitawszy uczestników dożynek nawiązał do ludowego przysłowia- Boga, chleba, dobrych gości, które stało się przesłaniem tegorocznego rolniczego święta.
„Drodzy Rolnicy, Dostojni goście,
W ten szczególny dla nas wszystkich dzień, spotykamy się, by podziękować rolnikom za całoroczny trud. Spotykamy się, by złożyć uszanowanie wszystkim ludziom związanym z pracą w rolnictwie. Zgodnie ze staropolskim obyczajem, wieńczące żniwa uroczystości dożynkowe są właśnie okazją do podziękowań i wyrazów wdzięczności za rolniczy trud, uzyskane plony i symboliczny dożynkowy chleb”.
Po czym przypomniał, że tradycją w naszej gminie jest rozpoczynanie dożynek mszą św., by podziękować Boskiej Opatrzności i przekazać naszą wdzięczność za okazane łaski i szczęśliwie zebrane plony, odnosząc się jednocześnie do wymownych słów św. Jana Pawła II, zacytowanych przez kapłana podczas kazania. Po czym kontynuował:
„Drodzy rolnicy, to wy trudzicie się, by nie zabrakło nam chleba. Chleba, który jest codziennym pokarmem i symbolem życia, dlatego wymaga od nas wielkiego szacunku. Poszanowanie chleba było w Polsce zawsze obecne. C.K. Norwid, poeta pochodzący z mazowieckiej ziemi pisał: - „do kraju tego, gdzie kruszynę chleba, podnoszą z ziemi przez uszanowanie…”. Chleb nas łączy przy stole i w zatroskaniu o siebie. Wyzwala w nas wzajemną życzliwość i otwiera oczy na tych, którzy potrzebują pomocy, a piękny gest dzielenia się chlebem jest wyrazem solidarności z potrzebującymi. Za chleb – ten wspaniały dar Waszych rąk, owoc Waszej pracy- z całego serca Wam dzisiaj dziękuję.
Foto
Przekazanie chleba przez starostów na ręce Pana Wójta
Wójt Gminy Mieczysław Pękul podkreślił również, że obraz dzisiejszej wsi współtworzą nowoczesność wraz z poszanowaniem tradycji i wiejskiej kultury. „Dzisiejsza wieś kultywując tradycje otwarta jest na nowoczesność, bo świat tego coraz bardziej wymaga. Wieś szybko się zmienia, zmieniają się jego mieszkańcy i ich otoczenie. Nasi ojcowie pamiętają jeszcze słomiane strzechy, drewnianą zabudowę i piaszczystą wiejską drogę. Nieodległe nam są czasy, kiedy symbolem naszego rolnictwa był koń zaprzęgnięty do pługa. Taki obraz wsi jest przeszłością. Dzisiaj rolnik to fachowiec, posiadający specjalistyczną wiedzę, zaś gospodarstwo to specjalistyczne przedsiębiorstwo. Dzisiaj mamy na wsi nowe domy, drogi, kanalizację, wodociągi, nowoczesne szkoły, a w gospodarstwach maszyny rolnicze. Mieszkańcy wsi nie otrzymali tego za darmo. To efekt ich pracowitości i zapobiegliwości, czego owoce nietrudno dookoła dostrzec. Nikt nie zatrzyma biegu historii, ale ważne, aby wraz z nadejściem nowego nie utracić wartości, które decydują o naszej kulturze i tożsamości. Dzisiejsza wieś potrafi pogodzić tradycję z nowoczesnością i jest atrakcyjna zarówno dla jej mieszkańców, jak i dla gości z zewnątrz. To Wy, mieszkańcy wsi jesteście gwarantem, że zachowane zostanie dziedzictwo przekazywane nam z pokolenia na pokolenie”.
Foto
Wójt Gminy Brańszczyk Mieczysław Pękul odznaczony medalem Marszałka woj. mazowieckiego PRO MASOVIA
W tym miejscu pan wójt wyraził uznanie dla działalności sołectw, kół gospodyń, klubów seniora, szkół, parafii oraz domu kultury i biblioteki.
Na zakończenie życzył rolnikom wytrwałości, satysfakcji i radości z wykonywanej pracy. „Niech Wam i Waszym rodzinom towarzyszy duma z dorobku i aby Wasza ciężka praca przynosiła obfite owoce i zawsze była otoczona społecznym szacunkiem. Życzę obfitości łask bożych, niech szczęście i pomyślność zagości w Waszych domach i Waszych rodzinach. Wszystkim obecnym na dzisiejszej dożynkowej uroczystości, życzę udanego świętowania i dobrej zabawy”.
Następnie starostowie dożynkowi Hanna i Walerian Wiśniewscy przekazali wójtowi bochen chleba, który wspólnie z kapłanami połamali i podzielili pomiędzy uczestnikami dożynek.
Przybyli na zaproszenie goście Radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego Cecylia Domżała i Marian Krupiński, złożyli życzenia rolnikom w imieniu Marszałka Woj. Maz. i własnym, podkreślając znaczenie pracy rolników i rolniczej działalności gospodarczej. Przekazali również Wójtowi Gminy Brańszczyk Mieczysławowi Pękulowi wyróżnienie Medalem PRO MASOVIA za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego przyznanym przez Marszałka Adama Struzika. Piękne życzenia rolnikom złożył także Starosta Powiatu Wyszkowskiego Bogdan Pągowski.

Na zakończenie części oficjalnej dostawcom mleka z naszej gminy Sylwestrowi Łada z Dudowizny, Krzysztofowi Komor z Udrzyna, Tadeuszowi Błońskiemu ze Trzcianki, Janowi Barańskiemu i Januszowi Godlesiowi z Niemir przyznano nagrody, które w imieniu Jerzego Księżaka wręczyli przedstawiciele Mlekowity, zaś delegacje wieńcowe otrzymały na scenie z rąk pana wójta i starostów dożynkowych podziękowania, po czym wraz z sołtysami zaprosili do stołów biesiadnych, przygotowanych przez 20 sołectw, serwujących za darmo przepyszne dania, przekąski i ciasta.
Atrakcje dożynkowe
Wśród najciekawszych atrakcji dożynkowych znalazły się występy artystyczne począwszy od Klubu Seniora i Młodzieżowej Orkiestry „Darmanista z Brańszczyka, Grupy Tanecznej Patrycji Runo&Gipsy Stars, Zespołu „Werblue” po rewelacyjny koncert gwiazdy wieczoru „Rokiczanka” i zabawy ludowej z zespołem „Bez przerwy”.
Foto
Delegacje wieńcowe

Dzięki temu, że od kilku lat dożynki w naszej gminie odbywają się na terenie skansenu, corocznie staraniem wójta i pracowników samorządowych przybywa atrakcji, które są wyjątkowe i nie spotykane w najbliższym regionie. I tak podczas dożynek w zabudowaniach skansenu można było:
- oglądać w Chacie Bartnej wystawę zdjęć makrofotografii „Pszczoła w obiektywie” /Miodowa Manufaktura – Magdalena i Krzysztof Kozerscy/ i wziąć udział w animacjach dla dzieci o tematyce pszczelarskiej.
- w chałupie z gankiem podziwiać kolekcję starych obrazów religijnych i urządzenia, stanowiące dary od mieszkańców gminy, które były dawniej podstawowym wyposażeniem każdego domu, gdzie dokładnych wiadomości udzielał p. Witold Jechna
- w stodole szeregu informacji o dość pokaźnym zasobie sprzętów rolniczych udzielał oprowadzający p. Leszek Szydlik
- w dużym domu usytuowanym na środku skansenu można było podziwiać wystawę „Od sochy do kombajnu” rękodzieł p. Stanisława Kądzieli, oraz nowo powstałą staraniem Katarzyny Bralewskiej izbę tkacką, włącznie z przygotowaniem całego procesu tkackiego, gdzie p. Jadwiga Kurowska tkała na krosnach, a w trzecim pomieszczeniu zapoznać się z wystawą poświęconą patronce skansenu Marii Żywirskiej.
- w kuźni była możliwość wybicia pamiątkowej monety oraz uzyskanie okolicznościowej pieczęci na pocztówce promującej Gminę Brańszczyk, czym z ochotą zajmował się p. Marek Bralewski.
- w drewnianej altanie z ruchomym podestem, na którym ustawiono figury kurpiowskich muzykantów przez cały czas dożynek radowały się dzieci, korzystając z „karuzeli”.
Ważne jest też to, że powyższe atrakcje pozostają po dożynkach, co bardzo ubogaca ofertę skansenu.
Dodatkowo uczestnicy dożynek mieli możliwość obejrzeć wystawę pięknych kur Stowarzyszenia Czubatka Polska, jazdy konno oferowanej przez Stajnię „U Sobiewskich” w Starych Budach, podoić krowę, co cieszyło się szczególnym powodzeniem szczególnie u dzieci, podobnie jak udział w animacjach i grach przygotowanych przez „Zaktyw” oraz nieodpłatne wesołe miasteczko. Natomiast KRUS oddz. Wyszków wystawił stoisko informacyjne i przeprowadził konkurs wiedzy z BHP z nagrodami dla rolników pod nazwą „Pracuj bezpiecznie”, a wystawiennicze stoiska WODR-u i Banku Spółdzielczego Oddz. w Brańszczyku również skupiały największą uwagę na poradach dla rolników.
Foto
Koncert gwiazdy wieczoru "Rokiczanka"

Podczas dożynek odbyło się także spotkanie autorskie z płk. prof. Jerzym Mierzejewskim, autorem II tomiku poezji „Brańszczyk – wiersze z mojej małej Ojczyzny” oraz twórcą ilustracji Sebastianem Murzą. Wydawca Gminny Dom Kultury serdecznie poleca drugi tomik poezji, który można nabyć , podobnie jak Album o Gminie „Nadbużańskie Klimaty” w siedzibie GDK.
Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim zaangażowanym w przygotowania i przebieg dożynek oraz bardzo licznie przybyłym uczestnikom uroczystości żniwnej.


Tekst: Maryla Puścian Dyr. GDK w Brańszczyku,
Foto i publikacja Katarzyna Bralewska
ZAPRASZAMY DO FOTO-GALERII


Stopka


Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 823 razy.
© 2006 - 2018 Urząd Gminy Brańszczyk
Zawartość merytoryczna: ANETA MIKOŁAJCZYK, e-mail: aneta.mikolajczyk@branszczyk.pl, tel.: 29 592-93-15
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel.: (22) 818-72-14
Aktualizacja techniczna: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 15 września 2006 r.