Menu górne

Foto
Krajobraz w gminie Brańszczyk, fot. Urząd Gminy

Aktualności

Na Dożynkach Gminnych w Brańszczyku

Data umieszczenia:

„Ziemia jest naszą karmicielką, a jako nasza karmicielka jest naszym podstawowym, naturalnym i najważniejszym narodowym bogactwem, skarbem…”.

Foto

3 września 2017 r. tuż przed południem, kiedy to delegacje wieńcowe ustawiły wieńce dożynkowe w Kościele parafialnym w Brańszczyku rozpoczęła się uroczystość dożynkowa. Mszę św. koncelebrowaną odprawili ks. Robert Ratomski, ks. Krzysztof Ogrodnik, Orionista ks. Andrzej Mikos pod przewodnictwem Proboszcza ks. kan. Pawła Stacheckiego, który dokonał ceremonii poświęcenia wieńców, prezentowanych przez poszczególne delegacje i Dyrektor Gminnego Domu Kultury Marylę Puścian, a Starostowie dożynkowi Teresa i Karol Grabowscy z Budykrza przekazali na ołtarz bochen chleba. W kazaniu zaś ks. Tomasz Tymiński Proboszcz Parafii Białebłoto zwracając uwagę przybyłych rolników z wieńcami żniwnymi powiedział m.in., że /…/ Na ogół rzadko zastanawiamy się nad ziemią, po której chodzimy, jeździmy, na której mieszkamy, pracujemy, odpoczywamy, którą uprawiamy i z której zbieramy plony. Dzisiaj na dożynkach, gdy przybyliśmy z hołdem wdzięczności wobec Boga i Maryi, winniśmy sobie przypomnieć i uświadomić, czym jest dla nas ziemia?

Na postawione pytanie możemy odpowiedzieć, że ziemia jest naszą matką karmicielką. Ziemia żywi nas ludzi i zwierzęta. Na ziemi uprawnej rośnie i owocuje zboże, z którego mamy chleb. Na ziemi uprawiamy rośliny okopowe i obfite w witaminy warzywa. Na ziemi rosną także drzewa owocowe i krzewy, które dostarczają nam owoców. Żywność, więc bierze się ziemi. Ziemia dostarcza pokarmu, ale domaga się wkładu człowieka w postaci pracy. Stąd też ziemia jest pierwszym warsztatem pracy dla ludzi, produkujących żywność. Jako nasza karmicielka, ziemia, jest naszym podstawowym, naturalnym i najważniejszym narodowym bogactwem, skarbem.

Foto

Gdy ją uprawiamy, pielęgnujemy, spulchniamy, użyźniamy nawozami, wydaje plon, dostarcza nam żywności. Ta ziemia kryje także w swoim wnętrzu bogactwa mineralne. Z ziemi wydobywamy węgiel, ropę naftową, gaz ziemny, gaz łupkowy, rudę żelaza, miedź, siarkę, metale szlachetne i inne minerały i kruszce. Nie można się pozbyć najważniejszego skarbu, jakim jest ziemia, bo to podstawowy, naturalny skarb narodu i państwa, najważniejszy niezniszczalny „zakład, warsztat pracy”. Póki ma istnieć życie na ziemi, ten zakład nie może być nigdy zamknięty, ani sprzedany w obce ręce. Dlatego tak ważna jest troska o ziemię i o rolnictwo. Dlatego też ziemię trzeba otaczać szczególną miłością. Ojciec św. Jan Paweł II, polską ziemię wielokrotnie całował na naszych oczach i nas prosił, abyśmy ją kochali i byli jej wierni, abyśmy nie schodzili z ojczystego zagonu.

Drodzy rolnicy! Pamiętajmy, że oprócz języka i kultury, ziemia jest podstawą bytu narodu. Bez ziemi, tak jak bez domu, bez rodziców, człowiek staje się sierotą, staje się włóczęgą. Drodzy bracia i siostry, w mojej refleksji chcę teraz spojrzeć na rolników, dla których ziemia jest głównym „warsztatem” pracy. O ludziach pracujących na roli od wieków się mówi, że to są ci, którzy żywią i bronią. Drodzy rolnicy, reprezentujecie jeden z najstarszych zawodów świata i wypełniacie niezmiernie ważne powołanie. To wy czynicie sobie „ziemię poddaną” (por. Rdz 1,28a). To wy, trudzicie się, by nie zabrakło nam chleba powszedniego i innych produktów żywnościowych. Jesteście potrzebni Narodowi, bo go żywicie. Ludziom nie wystarczy produkcja przemysłowa, nie wystarczą fabryki i zakłady pracy. Wszyscy potrzebują jeść! Naród potrzebuje pracy rolnika, gdyż potrzebuje chleba powszedniego, który jest „owocem ziemi i pracy rąk ludzkich”. Żywiciele narodu, patrzymy na was z wielką czcią i wdzięcznością. Wiemy dobrze, że większość z was to ludzie głębokiej wiary, Dla wielu z was Bóg znajduje się zawsze na pierwszym miejscu.

Foto

Wiem o tym, patrząc na swoich rodziców, że niesiecie na ramionach liczne krzyże. Mają one różne imiona. Dręczą was z pewnością różne choroby i słabości ludzkie, klęski żywiołowe, ale także daje się wam we znaki, nie zawsze wam sprzyjająca polityka rolna: - zawyżone ceny nawozów, maszyn rolniczych, środków ochrony roślin i niesprawiedliwie, często zaniżone ceny skupu zboża, żywca, zwierząt hodowlanych, brak pewnego rynku zbytu. Jest to wszystko mniej korzystne niż w innych krajach unijnych. Nie można też, przy dzisiejszym rolniczym święcie, nie wspomnieć o polityce Unii Europejskiej wobec was. Ciągle nie ma zrównania dopłat z kolegami z innych krajów unijnych. Jest dziś o tym głośno w Polsce. Czy jesteście od nich gorsi?

Praca na roli i prowadzenie gospodarstw wymaga wiele wysiłku i poświęcenia. Wasze całe życie związane jest z chlebem. Chleb jest najważniejszym celem i owocem pracy rolnika. Chleb jest podstawowym pokarmem podtrzymującym życie biologiczne ludzi. W naszej polskiej kulturze chlebem karmimy się od najmłodszych lat aż po kres doczesnego życia i nigdy nam się nie przejada, nigdy nie mamy go dosyć. Codziennie go spożywamy i zawsze nam smakuje. Troska o chleb jest troską o życie. Ojcowie nasi mawiali: „Jak jest chleb i woda, to nie ma głoda”. Chleb jest symbolem dostatku i pomyślności. Do dzisiaj jeszcze witamy chlebem nowożeńców i ważnych gości. Chleb był zawsze w Polsce wielką świętością. Wyrzucanie go do śmieci uważane było za ciężki grzech. Przed krojeniem nowego bochenka chleba zawsze robiono na nim znak krzyża. Chleba nie wolno było jeść w czapce na głowie ani się nim bawić. Jeżeli w czasie posiłku okruszyna chleba przypadkiem upadła na ziemię, należało ją szybko podnieść, ucałować i zjeść. Stąd poeta pisał: „Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez ucałowanie, tęskno mi Panie”.

Foto

Rzeczywiście, dla polskich tułaczy, rozsianych po całym świecie, chleb był przypomnieniem ojczyzny i budził tęsknotę do kraju. Każda rodzina dawniej wypiekała bochenki chleba w domowym piecu na własne potrzeby. Dzisiaj chleba prawie już nie pieczemy w domach, ale go kupujemy. Pamiętajmy jednak, że ten chleb jest nadal owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Na ten chleb pracujemy wszyscy. Pracują nie tylko rolnicy, młynarze, piekarze, ale wszyscy przecież jakoś pracujemy, zarabiamy na chleb, by mógł być na naszym stole.

Drodzy bracia i siostry, za chwilę do tego ołtarza będzie przyniesiony i złożony przed Bożym majestatem chleb, białe hostie, owoc ziemi i pracy rąk ludzkich. Mocą Ducha Świętego ten zwykły chleb będzie przemieniony w tej Mszy św. w chleb eucharystyczny. Dziękujemy za to, że odchodzący rok gospodarczy przeżyliśmy nie cierpiąc głodu i zimna. Dziękujemy za to, że nie dotknęły nas klęski żywiołowe w tak wielkich rozmiarach, jak w innych regionach świata. Dziękujemy za zbiory zbóż, z których będzie nowy chleb. Za przyczyną Matki Bożej prośmy także Pana Boga, aby ten chleb był sprawiedliwie dzielony dla potrzebujących, by go nikomu na naszym stole i na świecie nie brakowało. Prośmy o Bożą opiekę nad Polską Ziemią, o zgodę w naszym Ojczystym Domu.


Foto

Po mszy św. dziękczynnej w korowodzie dożynkowym za Młodzieżową Orkiestrą „Darmanista” i Starostami dożynkowymi Teresą i Karolem Grabowskimi przeszło do skansenu 12 delegacji wieńcowych z sołectw: Nowe Budy, Przyjmy, Stare Budy, Udrzynek, Tuchlin, Turzyn, Trzcianka, Budykierz, Brańszczyk, Knurowiec, Niemiry i Udrzyn. Wszystkich zebranych powitał Wójt Gminy Mieczysław Pękul, mówiąc:

Drodzy rolnicy! Drodzy goście! Szanowni państwo

Minął kolejny rok rolniczego trudu, dzisiaj gminną uroczystością dożynkową w Brańszczyku zamykamy tegoroczne żniwa. Wszyscy z szacunkiem i uznaniem myślimy dzisiaj o rolnikach. Ten rok nie był łatwy, ale jest się, z czego cieszyć i za co Bogu i ludziom dziękować. Dziękujemy dzisiaj za to, co rolnicy z pól zdołali zebrać, dziękujemy za determinację i wytrwały trud nieodmiennie towarzyszący pracy rolnika. Patrząc z radością na dożynkowy korowód, dziękujemy też za kultywowanie tradycji, czego wyrazem jest dzisiejsze święto. Tradycja i rodzima kultura nas współtworzy, niosąc nam i zakorzeniając w nas wartości, które wyznawały i którymi żyły pokolenia naszych przodków. Towarzyszyła, im zawsze świadomość, że bez chłopskiej cierpliwości, uporu i niezachwianej nadziei, że zasiane ziarno zawsze plonuje, nie byłoby człowieka ani narodu.

Foto

Dziękujemy dzisiaj za piękne, misternie wykonane, okazałe dożynkowe wieńce, które są dowodem, że ziarna na nowy chleb i na nowy zasiew nie zabraknie. I nie zabraknie nadziei i wiary na przyszłe plony. Dziękujemy za przyrządzone stoły wiejskimi daniami przez sołectwa, które świadczą o kunszcie kulinarnym naszych gospodyń, ich gospodarności, zaradności i gościnności skierowanej do gości naszej gminy. Dziękujemy za okazały bochen chleba upieczony z tegorocznego ziarna, bo w tym chlebie zawarta jest nasza polska gościnność, której przejawy można spotkać zawsze na polskiej wsi. Świętujemy, więc dzisiejsze dożynki, by w ten sposób wyrazić szacunek i wdzięczność ludziom rolniczego trudu, pracy wykonywanej na pożytek całego społeczeństwa.

Szanowni państwo!

Praca rolnika jest trudna i wyjątkowa, a jej owoc, którym jest chleb, jest podstawą biologicznej egzystencji całego społeczeństwa i nadal stanowi jeden z najważniejszych obszarów polskiej gospodarki. Pomimo nowoczesnej techniki w rolnictwie, specjalistycznych maszyn, rolnik nadal pozostaje w dużej mierze zależny od natury, na którą ma ograniczony wpływ. Długotrwałe przymrozki, susza, ulewne deszcze, to przykłady oddziaływania sił natury, kiedy zawodzi technika a liczy się ciężka praca, by uzyskać oczekiwany przez wszystkich plon. Praca na roli kształtuje sumienność i odpowiedzialność za uprawianą ziemię. Zawód rolnika jak żaden inny wymaga dobrego planowania i przewidywania efektów pracy. To rolnicy dają nam przykład szacunku do chleba i potrzeby dzielenia się nim z innymi. Dzisiaj dobry czas, by wyrazić im za to szacunek i złożyć podziękowanie.


Foto

Drodzy rolnicy, szanowni państwo!

Dzisiejsza, polska wieś już od dawna nie żyje tylko z rolnictwa i nie tylko rolnictwem. Dzisiejsza wieś kultywując tradycje, otwarta jest na współczesność, bo tego świat coraz bardziej wymaga. Wieś się szybko zmienia, zmieniają się jej mieszkańcy i ich otoczenie. Nasi ojcowie pamiętają jeszcze słomiane dachy, drewnianą zabudowę i piaszczystą wiejską drogę. Nieodległe nam są czasy, kiedy traktor był rzadkością a symbolem naszego rolnictwa był koń zaprzęgnięty do pługa. Dzisiaj taki obraz polskiej wsi jest przeszłością. Dzisiaj mamy na wsi nowe domy, drogi, kanalizację, wodociągi, nowoczesne szkoły, specjalistyczne rolnicze maszyny. Nie dano tego Wam mieszkańcom wsi za darmo. To efekt Waszej pracowitości i zapobiegliwości, których owoce nietrudno dokoła dostrzec. Nikt nie zatrzyma biegu historii, ale ważne, aby wraz z nadejściem nowego nie utracić wartości, które decydują o naszej kulturze i tożsamości, powoduje, że wieś potrafiła pogodzić tradycję z nowoczesnością i jest atrakcyjna zarówno dla jej mieszkańców, jak i dla gości z zewnątrz. Dzisiaj to Wy mieszkańcy wsi jesteście gwarantem, że zachowamy dziedzictwo przekazywane nam z pokolenia na pokolenie.

Drodzy rolnicy! W ten szczególny dla Was dzień - Święto Plonów, życzę Wam, aby nastał dobry czas dla rolnictwa, abyście korzystali z nowych możliwości i szans. Życzę, aby z tej ciężkiej pracy była także satysfakcja materialna, bo bez niej nie ma rozwoju. Życzę dużo zdrowia i pomyślności Wam, Waszym rodzinom i najbliższym. I życzę dobrej pogody dla rolnictwa, tam gdzie pracujecie i tam, gdzie zapadają w Waszych sprawach decyzje. Szczęść Wam Boże!

Foto

Starości dożynkowi Teresa i Karol Grabowscy przekazali na ręce pana Wójta dorodny bochen chleba, po czym nastąpiło podzielenie się nim na placu ze wszystkimi uczestnikami dożynek. Dyr. GDK Maryla Puścian odczytała życzenia dla rolników przekazane w liście przez posła do Parlamentu Europejskiego Jarosława Kalinowskiego, zaś Starosta Powiatu Wyszkowskiego Bogdan Pągowski poproszony o zabranie głosu, składając rolnikom życzenia pomyślności w polu, domu i zagrodzie, wspomniał o dokonaniach samorządu służących lepszemu bytowi rolników i mieszkańców powiatu.

Następnie na scenę poproszono delegacje wieńcowe o przyjęcie okolicznościowych dyplomów za reprezentowanie sołectwa wraz z wieńcem żniwnym, a także sołtysów, rady sołeckie i zaangażowanych mieszkańców, którzy przygotowali stoły biesiadne z miejscowości: Udrzyn, Tuchlin, Trzcianka, Nowy Brańszczyk, Nowe Budy, Niemiry, Stare Budy, Brańszczyk, Knurowiec, Dalekie-Tartak, Udrzynek, Budykierz, Turzyn, Nowa Wieś, Białebłoto Stara Wieś i Białebłoto-Kurza, po czym wszyscy głośno zaprosili do degustacji potraw przy stołach biesiadnych.

I jak na gościnność gminny Brańszczyk przystało w każdym namiocie sołeckim można było najeść się do syta tradycyjnych potraw; począwszy od kugla, pierogów, gołąbków, bigosu, lecza… itp. po pyszne ciasta i przekąski, zupełnie za darmo.

Posileni, a tym samym można sadzić, że zadowoleni goście dożynkowi mogli oddać się uciesze duchowej, którą zapewniono podczas występów artystycznych: Klubu Seniora z Brańszczyka wraz z Orkiestrą „Darmanista” pod kierunkiem Kapelmistrza Dariusza Pieńkosa, Klubu Seniora „Seniorada” z Turzyna przy akompaniamencie Piotra Wyszyńskiego, Zespołu Cygańskiego Patrycja Runo & Gipsy Stars, młodzieżowego zespołu w składzie: Kamil Hartman, Ania Pieńkos i Kacper Podleś oraz gwiazdy disco-polo „Exaitet”. Wspaniale bawiono się również dzięki Zespołom „Bez przerwy” z Białegobłota i „Raf” z Wyszkowa.

Foto

Imprezie towarzyszyły też wystawiennicze stoiska: WODR-u; Banku Spółdzielczego Ostrów Maz. Oddział Brańszczyk, który wsparł finansowo organizację dożynek; KRUS-u, którego Kierownik Jerzy Żukowski przeprowadził dla rolników konkurs z nagrodami o bezpieczeństwie pracy na roli; zaprzyjaźnionego „Kłos-Pasz” Bożeny i Jana Jóźwiaków z Zator, którzy ufundowali „Olej Jana” oraz niezwykle interesujące stoisko rękodzieła Stanisława Kądzieli z Niemir prezentującego własnoręcznie wykonane w miniaturze drewniane dawne sprzęty rolnicze i gospodarskie.

Na spotkaniu autorskim nowo wydanej publikacji przez Gminny Dom Kultury w Brańszczyku witali zainteresowanych autor wierszy prof. Jerzy Mierzejewski i ilustrator Sebastian Murza, prezentując tomik poezji pt. „Brańszczyk, wiersze mojej małej Ojczyzny” /do nabycia w GDK/.

Podobnie, jak w latach ubiegłych zaproponowano konkurs na najlepszy chleb domowego wypieku i najsmaczniejsze konfitury z nagrodami ufundowanymi przez Wójta Gminy wzięli udział mieszkańcy naszej gminy. Pozyskana z widowni komisja po degustacji chleba i konfitur przyznała w tym roku za najlepszy chleb
I miejsce Małgorzacie Wójcik z Knurowca, II miejsce Mariuszowi Pawłowskiemu ze Starych Bud, a III miejsce Jadwidze Stoszewskiej z Turzyna. Za konfitury zaś nagrodzono I miejscem Mariusza Pawłowskiego, II miejscem Martynę Fijałkowską-Robak z Udrzynka, a III miejscem Jadwigę Stoszewską.

Nagrody z loterii, które własnym asumptem zorganizował Gminny Dom Kultury tuż przed kończącą dożynki zabawą taneczną z zespołem „Raf” z Wyszkowa losowała para małżeńska ze Trzcianki obchodząca rocznicę ślubu. Spośród kilkudziesięciu fantów, w tym m.in. złotego pierścionka od Zakładu Jubilerskiego „Asik” z Wyszkowa /przekazywanego przez Stanisława Świadkowskiego od ponad 20 lat/, nagrody główne, czyli dwa rowery wylosowali: Michał Bogucki mieszkaniec DPS w Brańszczyku i Marzena Owsianko z Ojcowizny /ufundowany przez Gabrielę i Bogusława Zacharskich „Gabo”/.

Z okazji zakończenia pierwszego sezonu rozgrywek piłkarskich organizowanych przez Stowarzyszenie KRiS „Liga Bociana” pod patronatem Wójta Gminy odbyła się dekoracja zawodników. Puchary, statuetki i dyplomy wręczył Wójt Mieczysław Pękul wraz z prezesem Stowarzyszenia Piotrem Deptułą.

Foto

Tegoroczne dożynki pełne różnorodnych atrakcji można zaliczyć do kolejnej udanej imprezy w naszej gminie. Organizatorzy Dożynek Gminnych składają serdeczne podziękowania:

- Agnieszce i Stanisławowi Ponichtera - Piekarnia w Białymbłocie
- Wandzie Depta i Wiesławie Żabik - Piekarnia Wa-Wie w Brańszczyku
- Piekarni GS "Samopomoc Chłopska" w Porębie
- Zbigniewowi Depta - Młyny "Jelonki"
- Andrzejowi Zawistowskiemu - Dyrektorowi BS w Brańszczyku

ZAPRASZAMY DO FOTO-GALERII


Opracowanie: Dyr. Maryla Puścian
Publikacja: Marek Rozenek
Foto: GDK BrańszczykStopka

Urząd Gminy w Brańszczyku

ul. Jana Pawła II 45, 07-221 Brańszczyk

tel.: (29) 679-40-40, 679-40-41, 679-40-48
fax: (29) 679-40-40

e-mail: sekretariat@branszczyk.pl
www: http://www.branszczyk.pl

Godziny otwarcia:
URZĄD GMINY W BRAŃSZCZYKU CZYNNY
CODZIENNIE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH OD 8.00 DO 16.00

OD 03.04.2017 ROKU
URZĄD STANU CYWILNEGO I REFERAT DS. OBYWATELSKICH CZYNNY W KAŻDY WTOREK W GODZINACH OD 8.00 DO 17.00

Konto bankowe:
BS Ostów Maz. O/Brańszczyk
29 8923 1063 0500 0710 2005 0002

Biuletyn Informacji Publicznej

http://www.bip.branszczyk.pl

Miedzy Bugiem a Narwią

Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej KRUS

NFOSIGW Dokumenty zastrzeżone

MODR Komenda WyszkówStatystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1066 razy.
© 2006 - 2018 Urząd Gminy Brańszczyk
Zawartość merytoryczna: ANETA MIKOŁAJCZYK, e-mail: aneta.mikolajczyk@branszczyk.pl, tel.: 29 592-93-15
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel.: (22) 818-72-14
Aktualizacja techniczna: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 15 września 2006 r.