Menu górne

Foto
Krajobraz w gminie Brańszczyk, fot. Urząd Gminy

Aktualności

Gminne Obchody Dnia Strażaka w Brańszczyku

Data umieszczenia:

Gminne obchody dorocznego święta strażaków obchodzono w Gminie Brańszczyk 7 maja 2017 r.

Uroczystość zapoczątkował przemarsz pocztów sztandarowych OSP w kolumnie za orkiestrą strażacką OSP Brańszczyk wraz z władzami samorządowymi i mieszkańcami do Kościoła Parafialnego pw. NMP w Brańszczyku.

Foto

Powitania druhów strażaków, władz samorządowych Wójta Gminy dh. Mieczysława Pękula, Zastępcę Wójta dh. Andrzeja Łapińskiego, Przewodniczącego Rady Gminy Sławomira Gałązkę oraz przedstawicieli władz powiatowych Wiceprezesa Oddziału Zarządu Powiatowego ZOSP RP dh. Adama Mroza i dowódcę Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie Kpt. Rafała Balcera dokonał Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP dh Jacek Zalewski, prosząc o odprawienie mszy św. w intencji druhów i ich rodzin.

Koncelebrę sprawowali na czele z Proboszczem ks. kan. Pawłem Stacheckim, ks. kan. Zenon Mosakowski i ks. Tadeusz, który wygłosił kazanie. Zwracając się w szczególności do druhów strażaków powiedział, że przybyli dziś w niedzielę Dobrego Pasterza na liturgię mszy św. razem ze swoim patronem św. Florianem. Ucieszył się też na widok figury wykonanej w drewnie przez nieznanego artystę, który tak wyobrażał sobie św. Floriana. Świętego męczennika za wiarę, którego strażacy obrali sobie za patrona, żołnierza rzymskiego, który dał świadectwo w obronie prześladowanych chrześcijan. Po czym nawiązał do chorągwi trzymanej przez świętego jako tej symbolizującej zmartwychwstałego Jezusa oraz do pieśni z rytuału strażackiego. Cytując słowa hymnu Rycerzy Floriana:

Gdy trzeba - czuwamy po nocach:
Czy łuna na niebie nie wschodzi.
W ulewach i rwących potokach -
Walczymy z żywiołem powodzi.
Bo wszędzie gdzie życie i mienie człowieka
Foto

Gotowy potargać na strzępy los zły -
Śpieszymy z pomocą - bo nie ma co zwlekać -
Rycerze Floriana - to my!
Strażacy - druhowie
I z miasta i wsi
Czuwają by człowiek
Bezpiecznie mógł żyć.
Opatrzność nam sprzyja, więc raźniej -
Nieść pomoc, na którą ktoś czeka.
Strażacy potrafią odważnie
Przygarnąć do serca człowieka.
Umiemy żyć jasno, z honorem i dumnie,
ożywiać marzenia i spełniać swe sny
Więc trzeba świat kochać i strzec go rozumnie -
Rycerze Floriana - to my!
Strażacy - druhowie
I z miasta i wsi
Czuwają by człowiek
Bezpiecznie mógł żyć.


Jesteście rzeczywiście Rycerzami Floriana, kontynuował ksiądz, bo stajecie w obronie mienia, a wasza służba ochotnicza jest pełna oddania i poświęcenia. Pełnicie służbę ochotniczo, wchodząc w męską wspólnotę swojej miejscowości. Straż i remiza strażacka to jeszcze jedno z tych niewielu miejsc, gdzie przetrwał duch braterstwa, gdzie jest wspólnota, a nie konkurencja. Wyróżnia strażaków odpowiedzialność za życie zagrożone i działalność dla swoich miejscowości. Na zakończenie zachęcił do jeszcze większej pracy nad sobą, swoją postawą, nad relacją do najbliższych, nad swoją męską odpowiedzialnością. Wiara w opatrzność bożą zawsze była fundamentem jednostek straży ogniowej. A Rycerze Floriana właśnie opatrzności bożej zawierzają nie tylko siebie i rodziny, ale też swoją pracę. Po czym życzył, by nigdy nie zabrakło strażakom opieki patrona, Matki Najświętszej – według słów: „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.

Foto

Słowa życzeń przekazał Wójt Gminy Mieczysław Pękul: „Czcigodni Księża, panie Starosto, Druhny i Druhowie strażacy, Szanowni zebrani na dzisiejszej mszy świętej. Dzisiaj obchodzimy w Gminie Brańszczyk Dzień Strażaka – strażackie święto to dobry czas na podziękowania i na słowa wielkiego szacunku do Was. Ochotnicza Straż Pożarna powstała w połowie XIX wieku. Nie było wtedy Polski. Z jednej strony formacja ta powstała, aby nieść pomoc ludziom, ale z drugiej strony pod szyldem tej formacji działali patrioci, którzy kierowali swą działalność na odzyskanie niepodległości. Tak było przez te wszystkie lata, kiedy Polska nie istniała na mapach świata. Również podczas II wojny światowej – najlepszy przykład Trzcianka – wielu strażaków prowadziło działalność konspiracyjną. Warto o nich pamiętać, gdyż ich zadaniem było nie tylko gaszenie pożarów, lecz również wiele zachowań skierowanych na rzeczy ważne dla naszej Polski.

Ochotnicza Straż Pożarna, w obecnej rzeczywistości zadań ma coraz więcej. Bo każde zdarzenie chociażby na drodze, czy powódź wymaga pomocy strażaków. Straż Pożarna jest pierwszą formacją, która się znajduje w takim miejscu, gdzie dzieje się coś złego, gdzie trzeba walczyć o jak najmniejsze straty. I Straż Pożarna jest ostatnią formacją, która opuszcza to miejsce wykonując działania porządkowe. To wszystko jest przez społeczeństwo dostrzegane chociażby w ten sposób, że ostatnie badania GUS-u wskazują, iż Straż Pożarna cieszy się największym zaufaniem społecznym. Badania z 2015 roku pokazują, że to zaufanie sięgało 94 %. Pomimo, że tych zadań wam przybywa, to jednak świadczy to o tym, że dobrze wypełniacie swoją misję, tę swoją służbę skoro coraz więcej osób darzy Was zaufaniem.

Foto

Za to wszystko chciałbym dziś Wam podziękować i przekazać tę ufność, że zawsze przybywacie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Jesteście zawsze gotowi nieść pomoc, często z narażeniem własnego zdrowia i życia. Zostawiacie pracę, rodziny i jedziecie do zdarzenia, gdzie Wasza obecność jest niezbędna. Za to wszystko wam dzisiaj dziękuję i życzę bezpiecznej służby. Takiej służby, żeby z jednej strony pomoc była niesiona nieustannie, a z drugiej jak najmniej strat społecznych. Chciałbym podziękować również waszym rodzinom i życzyć bezpiecznej służby na następne lata”.

Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP dh Jacek Zalewski również złożył życzenia, mówiąc:

Obchodzimy Dzień Strażaka, święto tych, którzy pełnią niebezpieczną, pełną zagrożeń, ale też w swoisty sposób piękną służbę. Bo czyż może być coś piękniejszego w życiu człowieka niż dawanie siebie samego bliźnim? A właśnie takie idee przyświecają strażakom. Idee te czerpane są bezpośrednio od patrona strażaków św. Floriana. Ten, który poniósł męczeństwo, gdy śpieszył ze swym świadectwem wiary, z pomocą i pociechą prześladowanym chrześcijanom, stał się opiekunem wykonawców zawodów wiążących się z ogniem, tj. strażaków, kominiarzy, garncarzy, piekarzy i hutników w wielorakich niebezpieczeństwach, jakie na co dzień zagrażają materialnemu i duchowemu dobru człowieka.

Z tej okazji składam serdeczne podziękowania druhnom i druhom Ochotniczych Straży Pożarnych oraz ich bliskim w imieniu swoim, Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP w Brańszczyku, jak i całego społeczeństwa za działalność ratowniczą, bezinteresowną służbę drugiemu człowiekowi, za wychowanie młodzieży w duchu pomocy drugiemu człowiekowi i służenia Ojczyźnie. Życzę satysfakcji z działalności społecznej, dużo zdrowia, szczęścia osobistego oraz pomyślności w pracy zawodowej. W imieniu strażaków z terenu Gminy Brańszczyk dziękuję za życzenia, a księżom na czele
z ks. kanonikiem Pawłem Stacheckim za sprawowanie liturgii.

Foto

Ks. Proboszcz zaś złożył wyrazy wdzięczności strażakom, za ich obecność podczas wielu uroczystości religijnych, dodając, że wielką radością jest wspólne realizowanie celów religijnych i społecznych, po czym uczestnicy uroczystości udali się za Najświętszym Sakramentem niesionym przez ks. Tomasza Tymińskiego Proboszcza Parafii w Białymbłocie na procesję wokół kościoła, śpiewając litanię do NMP.

Strażacy i władze samorządowe złożyli kwiaty pod pomnikiem św. Jana Pawła II i św. Floriana, po czym przeszli na dalszą część uroczystości obchodów Dnia Strażaka w Gminie Brańszczyk na plac za Urzędem Gminy, którą poprowadził Instruktor GDK Marek Rozenek.

Ceremonii wręczenia medali za wyróżniającą działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej dokonali: dh Adam Mróz – Wiceprezes Oddziału Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Wyszkowie, dh Mieczysław Pękul – Wójt Gminy Brańszczyk, Kpt. Rafał Balcer – Dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP w Wyszkowie oraz dh Jacek Zalewski – Prezes Oddziału Zarządu Gminnego ZOSP RP w Brańszczyku.

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa Mazowieckiego ZOSP RP nadało:

Foto

1. Złoty medal za Zasługi dla Pożarnictwa druhom:

-Zdziarstek Bogdan s. Jana - OSP Trzcianka
-Deptuła Sławomir s. Stanisława - OSP Trzcianka

2. Srebrny medal za Zasługi dla Pożarnictwa druhom:

-Kuczyński Adam s. Eugeniusza - OSP Nowe Budy
-Rowiński Rafał s. Romana - OSP Trzcianka
-Leonik Krzysztof s. Leona - OSP Białebłoto

3. Brązowy medal za Zasługi dla Pożarnictwa druhom:

-Klimut Robert s. Andrzeja - OSP Białebłoto
-Sitek Tomasz s. Jana - OSP Białebłoto
-Wojciechowski Zbigniew s. Waldemara - OSP Białebłoto
Foto

-Urbanik Tomasz s. Kazimierza - OSP Białebłoto
-Łapiński Paweł s. Andrzeja - OSP Brańszczyk


4. Odznakę „Strażak Wzorowy” druhom:

-Pakieła Damian s. Ryszarda - OSP Trzcianka
-Jaskuła Łukasz s. Krzysztofa - OSP Trzcianka
-Uchal Tomasz s. Janusza - OSP Trzcianka
-Damian Jechna s. Zdzisława - OSP Trzcianka
-Konarzycki Jerzy s. Jana - OSP Trzcianka
-Ponichtera Karol s. Mirosława - OSP Trzcianka
-Gałązka Tomasz s. Czesława - OSP Białebłoto
-Głowacki Piotr s. Zbigniewa - OSP Białebłoto
-Ponichtera Kamil s. Stanisława - OSP Białebłoto
-Sowa Szymon s. Sławomira - OSP Białebłoto
-Zyśk Marcin s. Andrzeja - OSP Białebłoto

W wystąpieniach okolicznościowych głos zabrali: Dh Adam Mróz, kpt. Rafał Balcer oraz Przewodniczący Rady Gminy w Brańszczyku Sławomir Gałązka, którzy oprócz gratulacji składanych na ręce wyróżnionym strażakom dziękowali również za ciężką pracę i trud włożony podczas akcji ratowniczych. Pojawiły się także słowa uznania oraz życzenia „tylu powrotów, ile wyjazdów” z interwencji. Druh Jacek Zalewski kończąc uroczystość podziękował wszystkim pododdziałom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy za przybycie i udział z wyszczególnieniem strażaków bezpośrednio zaangażowanych w przygotowanie tych obchodów. Wszystkich strażaków i zaproszonych gości zaprosił na poczęstunek do stanicy Koła Łowieckiego „Dzik” w miejscowości Tuchlin.

ZAPRASZAMY DO FOTO-GALERII


Opracowanie: Dyr. Maryla Puścian
Publikacja: Marek Rozenek
Fot. Weronika Puścian i Jacek SzymanikStopka

Urząd Gminy w Brańszczyku

ul. Jana Pawła II 45, 07-221 Brańszczyk

tel.: (29) 679-40-40, 679-40-41, 679-40-48
fax: (29) 679-40-40

e-mail: sekretariat@branszczyk.pl
www: http://www.branszczyk.pl

Godziny otwarcia:
URZĄD GMINY W BRAŃSZCZYKU CZYNNY
CODZIENNIE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH OD 8.00 DO 16.00

OD 03.04.2017 ROKU
URZĄD STANU CYWILNEGO I REFERAT DS. OBYWATELSKICH CZYNNY W KAŻDY WTOREK W GODZINACH OD 8.00 DO 17.00

Konto bankowe:
BS Ostów Maz. O/Brańszczyk
29 8923 1063 0500 0710 2005 0002

Biuletyn Informacji Publicznej

http://www.bip.branszczyk.pl

Miedzy Bugiem a Narwią

Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej KRUS

NFOSIGWStatystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1577 razy.
© 2006 - 2018 Urząd Gminy Brańszczyk
Zawartość merytoryczna: ANETA MIKOŁAJCZYK, e-mail: aneta.mikolajczyk@branszczyk.pl, tel.: 29 592-93-15
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel.: (22) 818-72-14
Aktualizacja techniczna: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 15 września 2006 r.