Menu górne

Foto
Krajobraz w gminie Brańszczyk, fot. Urząd Gminy

Aktualności

Dziesięciolecie nadania Publicznej Szkole Podstawowej w Knurowcu imienia Bohaterów Leśnej Placówki AK „Mrowisko”.

Data umieszczenia:

Uroczystość rozpoczęła się w Mękalinach, gdzie w czasie okupacji mieściła się gajówka, a w niej placówka Armii Krajowej o kryptonimie „Mrowisko”. 10 lat temu społeczność szkolna przyjęła imię Bohaterów Leśnej Placówki AK „Mrowisko” i rokrocznie podkreślała to ważne wydarzenie.

Foto

Tegoroczne obchody odbyły się 22 kwietnia, dokładnie jak dziesięć lat temu /casus ten obszernie został opisany wraz z dokumentacją fotograficzną w kwietniowym wydaniu LWG w 2007 roku/.

Przy grobie bohaterów posterunek honorowy wystawili żołnierze z 22 Wojskowego Ośrodka Kartograficznego z Komorowa oraz leśnicy z Nadleśniczym Wojciechem Kwiatkowskim, stanęły też poczty sztandarowe z jednostki w Komorowie, Nadleśnictwa Wyszków, Związku Piłsudczyków RP z Wyszkowa, szkół z Knurowca, Brańszczyka, Nowych Bud, Poręby i Trzcianki. Przybyły również władze samorządowe gminy Brańszczyk Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Gałązka, Wójt Gminy Mieczysław Pękul i Zastępca Wójta Andrzej Łapiński; przedstawiciele Związku Żołnierzy AK oraz mieszkańcy gminy. Honorowymi gośćmi byli prof. Andrzej Kukwa /ocalały z tragedii jako dwuipółlatek/ i prof. Stanisław Białousz.

Dyrektor szkoły Renata Jechna powitawszy wszystkich zgromadzonych w Mękalinach, powiedziała:

Spotykamy się tu, w Mękalinach, w miejscu bohaterskiej śmierci członków ruchu oporu, żołnierzy AK, ich rodzin i przyjaciół, którzy w obronie naszej Ojczyzny oddali swoje życie. 10 rocznica nadania imienia naszej szkole, to powód, aby w sposób szczególnie uroczysty, wspólnie oddać hołd ludziom, którzy są naszymi Patronami, a którzy tu żyli, pracowali i zginęli za wolną Polskę. Mękaliny, to nazwa gajówki na terenie Nadleśnictwa Jegiel, która była placówką AK i punktem kontaktowym w obwodzie ,,Opocznik" z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej. Tu mieściła się skrytka z dokumentacją Ośrodka ,,Poraj" z Poręby, był tu skład broni i amunicji, schronienie dla zbrojnych grup AK i tych wszystkich którzy chcieli walczyć z okupantem. Za przynależność i organizowanie tego ruchu, tragicznego dnia 25 grudnia 1943 roku w godzinach porannych mieszkańcy gajówki Udrzyn-Mękaliny i osoby z nimi współpracujące zapłacili najwyższą cenę, cenę życia. Tego dnia hitlerowski oddział terrorystyczny z Ostrowi Maz. dokonał bestialskiego zabójstwa 9-ciu osób. Byli to:

1. Antoni Pieńkos- gajowy w Mękalinach, konspirator, żołnierz AK,
2. Anna Pieńkos- żona gajowego
3. Stanisław Antoni Pieńkos, technik leśny, syn gajowego Antoniego Pieńkosa, żołnierza AK.
4. Anna Kukwa- córka Antoniego Pieńkosa, pracownik Nadleśnictwa Jegiel, matki 2,5 letniego wówczas Andrzejka, który ocalał
5. Stanisław Kukwa- mąż Anny i ojciec Andrzejka
6. Karol Głowacki- żołnierza AK.
7. Stanisław Bednarczyk- robotnik leśny zatrudniony w Mękalinach.
8. Kazimierz Nowowiejski
9. Janina Kacpura- zatrudniona w gajówce jako pomoc domowa

Foto

Z całej rodziny Pieńkosów uratował się tylko syn Henryk, który skrył się przed przybyciem Niemców, żołnierz AK. Po wojnie ukończył studia stomatologiczne, wyemigrował do Australii, gdzie zmarł. Pozostawił w rękopisie wspomnienia dotyczące rodziny z okresu okupacji. Niemcy oszczędzili jedynie małego chłopca- Andrzejka syna Anny i Stanisława Kukwów, dzisiaj wysokiej klasy specjalistę prof. dr laryngologii, który na co dzień mieszka w Warszawie i swoją osobą służy ludziom chorym, cierpiącym, potrzebującym, spełniając swój patriotyczny obowiązek. Pan prof. jest dzisiaj z nami. Oddajmy im cześć!


Proboszcz Parafii Brańszczyk ks. kan. Paweł Stachecki odmówił modlitwę przy grobie, po czym kapłani poświecili mogiłę.

Apel Pamięci odczytał mjr Andrzej Komorowski: Stajemy dziś do uroczystego Apelu Pamięci na ziemi wyszkowskiej – w miejscu pochówku ofiar jednej z większych zbrodni dokonanej 25 grudnia 1943 r. na mieszkańcach Mękalin przez niemieckich oprawców, aby w 74. rocznice tego tragicznego wydarzenia oddać cześć zamordowanym rodakom. Następnie delegacje złożyły kwiaty, zapaliły znicze.

Pod hasłem: „Warto pamiętać o tym, co było” w szkole w Knurowcu odbyła się druga część uroczystości, którą zapoczątkowała msza św., z oprawą muzyczną Zespołu „Boża Nuta”.

Koncelebrę pod przewodnictwem ks. Tadeusza Osińskiego kapelana Okręgu Warszawa-Wschód Światowego Związku Żołnierzy AK odprawili ks. prałat Andrzej Grzybowski Proboszcz Parafii Poręba i ks. kan. Paweł Stachecki Proboszcz Parafii Brańszczyk.

Dyrektor szkoły poprosiła o postawę zasadniczą, by wprowadzić poczty sztandarowe szkół, na czele których stanął sztandar PSP im. Bohaterów Leśnej Placówki niesiony przez absolwentów, którzy pełnili pierwszą asystę 22.04.2007 r., jeszcze jako uczniowie: Łukasz Nasiadka/chorąży/, Małgorzata Kulesza i Kinga Jechna /asysta/.

Po czym Dyrektor Renata Jechna zwróciła się do zebranych:

Szanowni Goście, gorąco dziękuję za to, iż jesteście z Nami w dniu Święta Naszej Szkoły i Naszych Patronów.

Serdecznie witam:

- profesora Andrzeja Kukwę- naszego honorowego gościa z rodziną
- Starostę powiatu wyszkowskiego- Pana Bogdana Pągowskiego,
- Wójta Gminy Brańszczyk Pana Mieczysława Pękula, zastępcę wójta- Pana Andrzeja Łapińskiego oraz wszystkich pracowników Urzędu Gminy
- Przewodniczącego Rady Gminy Brańszczyk- Pana Sławomira Gałązkę z radnymi i sołtysami, rady sołeckie
- Księży: Ks. Tadeusza Osińskiego- kapelana Okręgu Warszawa- Wschód SZŻAK, Ks. Andrzeja Grzybowskiego- proboszcza parafii Porębie, Ks. Pawła Stacheckiego- proboszcza parafii w Brańszczyku,
- Wieloletniego pracownika naukowego Politechniki Warszawskiej- prof. Stanisława Białousza
- Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi
- Członków Zarządu Warszawa Wschód ŚZŻAK- Edmunda Muszyńskiego- prezesa, Mirosława Widlickiego- wiceprezesa, Wiesława Studzińskiego oraz członków Zarządu Kół- ,,Opocznik" i ,,Rajski Ptak"- Józefa Roguszewskiego, Kazimierza Gumkowskiego, Jana Rusaka
- Członków Związku Piłsudczyków RP- Okręg Nadbużański w Wyszkowie na czele z Panem Konradem Wróblem
- Stowarzyszenie Lotników Polskich
- Nadleśnego Nadleśnictwa Wyszków- Pana Wojciecha Kwiatkowskiego, zastępcę- Pana Roberta Wilkowskiego oraz wszystkich leśników,
- Założyciela Muzeum Kresów i Ziemi Ostrowskiej- Pana Zbigniewa Banaszka
- Przewodniczącego GKRPA w Brańszczyku- Pana Sławomira Sowę
- Miło mi powitać zaprzyjaźnionych Dyrektorów szkół z terenu Gminy Brańszczyk wraz z pocztami sztandarowymi, nauczycielami, i uczniami
- Panią dyrektor GDK- Marylę Puścian wraz z pracownikami
- Członków Zarządu Koła Łowieckiego ,,Dzik"
- Przyjaciół szkoły, którzy z nami współpracują
- Nauczycieli, którzy byli związani z naszą placówką
- Rodziców, Uczniów i Absolwentów a w sposób szczególny tych, którzy trzymali sztandar 10 lat temu i dzisiaj
- Przybyłych mieszkańców wsi Knurowiec i Budykierz oraz całej Gminy Brańszczyk
- Zespół Muzyczny ,,Boża Nuta"
- Przedstawicieli prasy

Foto

Święto naszej szkoły jest nierozłącznie związane z Mękalinami, dlatego tak jak co roku, 10 lat temu i dzisiaj naszą uroczystość rozpoczęliśmy w Mękalinach, w miejscu tragedii i spoczynku Bohaterów Leśnej Placówki AK ,,Mrowisko". 10 lat temu podjęliśmy wyzwanie- chcemy naśladować i wzorować się na życiu i czynach naszych Patronów, ludzi odważnych, kochających wolność, bliźnich i Ojczyznę- dla tych wartości poświęcili własne życie. My społeczność PSP w Knurowcu- nauczyciele, rodzice, uczniowie i absolwenci pamiętamy o nich i dbamy o to, aby pamiętać o tym co było, aby pamiętać o zamordowanych bohaterach placówki i miejscu ich spoczynku, aby pamiętać o tym co ważne.


W kazaniu ks. kan. Paweł Stachecki odniósł się do Ewangelicznego rozesłania apostołów – „idźcie i głoście”, co wspaniale wpisuje się w kalendarz wydarzeń włącznie z dzisiejszymi obchodami. Bo cóż znaczy; „idźcie i głoście”? Hitlerowiec, który rozstrzelał matkę i ojca, stanął nad maleńkim bezbronnym dzieckiem, a wtedy Boski Dyżurny Światła zawołał: „Stań! Zatrzymaj się!”. Ocalił tego małego chłopca, ale zrobił mu ogromną krzywdę zabijając rodziców, skazując na sierocą dolę, bez rodziny i własnego domu. Jakże wielką jest dusza tego człowieka, który nie szukał zemsty i odwetu za to co mu uczyniono, a ciężką swoją pracą zdobył wykształcenie i poświęcił się dla ludzi. I to jest to hasło: „idźcie i głoście”.

Proboszcz wspomniał też śp. księdza Henryka Kietlińskiego, który bywał na uroczystościach w Knurowcu i zawsze podkreślał, że musimy pamiętać o tym, co się wydarzyło w Mękalinach. Mówił, że zastanawiał się, dlaczego nie pertraktowali z Niemcami, nie wydali kilku dokumentów czy broni, by obronić swoją rodzinę. Dlaczego przyjęli tak bohaterską postawę? Bo miłość do Ojczyzny była większa niż miłość do siebie, dlatego poświęcili swoje życie. Zastanawiał się, czy należy im się tytuł błogosławionych jako męczenników. Bo oddali życie za Ojczyznę, za wiarę.

Musimy się też zastanowić, co my możemy zrobić? Trzeba się pochylić nad tym postawionym przez Żyrowiaków przed trzydziestoma laty pomnikiem, bo jest to wizytówka naszego życia patriotycznego. Skarb naszej ziemi – męczennicy, którzy oddali życie za Ojczyznę. A sami widzimy, że niewiele się tam robi. Ks. Proboszcz skierował też prośbę do leśników, by zwrócili się do władz i mieszkańców Knurowca, którzy są bardzo uczynni, aby to miejsce wyeksponować. Aby zrobić dojście, trakt, odpowiednio oznakować, by można było pochylać się z godnością i szacunkiem nad tym wydarzeniem i ludźmi. To jest takie nasze właśnie zadanie: „idźcie i głoście”!

Po liturgii mszy św. rozesłano poczty, a na scenie wystąpili uczniowie z bogatym programem słowno-muzycznym, który nawiązywał piosenką, wierszem i komentarzami do II wojny światowej i wydarzeń mękalińskich. Wzruszenie ogarniało obecnych, gdy dzieci z powagą i szacunkiem do Patronów szkoły oddawali im cześć.

Po części artystycznej Dyrektor szkoły Renata Jechna poprosiła gości o zabranie głosu. Wójt Gminy Mieczysław Pękul, wyrażając podziękowanie społeczności szkoły za przygotowanie uroczystości i rozsławianie przez te lata pamięci o Bohaterach Leśnej Placówki AK „Mrowisko”, powiedział m.in.:

Foto

Jak bardzo trzeba kochać ojczyznę, jak bardzo trzeba kochać innych ludzi, żeby w chwilach próby oddać własne życie za życie innych. Taką miłością kochali swój kraj, kochali swoich sąsiadów nasi dzisiejsi bohaterowie, którzy w chwili próby nie wahali się oddać tego, co mieli najcenniejsze, własne życie. To również dzięki temu, my dzisiaj możemy żyć w wolnym kraju, w wolnej Polsce, cieszyć się zdrowiem, cieszyć się życiem, cieszyć się chociażby tymi naszymi dziećmi, którzy tak wspaniale dzisiaj występowali przed nami. I drugie pytanie- co my w zamian możemy ofiarować? Możemy ofiarować pamięć. Właśnie pamięcią czcimy tych naszych bohaterów. 10 lat temu szkoła w Knurowcu przyjęła sztandar i imię Bohaterów Leśnej Placówki AK „Mrowisko”. Idea piękna, ale i trudna zarazem, bo nie łatwo zmierzyć się z legendą?
Po czym wyraził pochlebną opinię o działalności szkoły, osiągnięciach wychowawczych i dydaktycznych i podziękował za zaangażowanie na rzecz rozwoju społeczności szkolnej, miejscowości i całej gminy.

Prof. Andrzej Kukwa, zawracając się do pani dyrektor powiedział, że ilekroć przyjeżdża do tej szkoły widzi „wielką lekcję patriotyzmu, która napawa nadzieją, że będziemy dobrymi Polakami” i cieszy się, że może w tym uczestniczyć. Zauważył, że wypowiedź ks. proboszcza o bohaterstwie naprowadziła go na inne jego znaczenie. Zrozumiał, że byli bohaterami, bo oddali swoje życie, by uchronić życie sąsiadów, za to, by nikt nie zginął z sąsiedztwa. Serdecznie podziękował za ową lekcję miłości do Ojczyzny, która jest pięknym świadectwem nie tylko dla dzieci, ale nas wszystkich.

Następnie gratulacje, życzenia i okolicznościowe dyplomy i prezenty przekazali: Zarząd Warszawa Wschód ŚZŻAK, Związku Piłsudczyków RP- Okręg Nadbużański w Wyszkowie i Dyrektorzy szkół z terenu Gminy Brańszczyk.

Wręczono także dyplomy i prezenty laureatom konkursu plastycznego. Na zakończenie odbył się poczęstunek przygotowany przez Radę Rodziców.


Opracowanie: Dyr. Maryla Puścian
GDK Brańszczyk


Foto

Rozstrzygnięcie międzyszkolnego konkursu plastycznego „Warto pamiętać o tym, co było …”

Konkurs ogłoszony był dla uczniów klas O – VI ze szkół Gminy Brańszczyk. Konkursowi nad którym patronat zechciał objąć Wójt Gminy Brańszczyk pan Mieczysław Pękul przyświecały następujące cele:

- rozwijanie wiadomości w zakresie edukacji obywatelskiej i patriotycznej dzieci,
- stworzenie uczniom możliwości prezentowania swoich uzdolnień,
- rozbudzanie wśród uczniów zainteresowań historią najbliższej okolicy – małej Ojczyzny,
- wdrażanie do szlachetnego współzawodnictwa,
- konfrontacja prac twórczych dzieci Gminy Brańszczyk.

Ogólnie na konkurs wpłynęło 76 prac plastycznych. Komisja konkursowa nagrodziła prace następujących uczestników.

W kategorii klas „O” – I przyznano nagrody następującym uczniom:

1. Bartoszowi Korzeb z PSP w Knurowcu – klasa O
2. Kacprowi Kurowskiemu z PSP w Knurowcu – klasa O
3. Kindze Wiśniewskiej z PSP w Nowych Budach – klasa I
4. Nikoli Krzepickiej z PSP w Turzynie – klasa I

W kategorii klas II - III przyznano nagrody następującym osobom:

1. Aleksandrze Kurak z PSP w Knurowcu – klasa II
2. Julii Tryc z PSP w Białymbłocie – klasa II
3. Janowi Stoszewskiemu z PSP w Turzynie – klasa II
4. Kacprowi Roguszewskiemu z PSP w Knurowcu – klasa III

W kategorii klas IV – VI – przyznano nagrody następującym uczniom:

1. Karolinie Pułaskiej z PSP w Trzciance
2. Karolowi Zyśkowi z PSP w Turzynie – klasa IV
3. Wiktorii Uzdowskiej z PSP w Porębie – klasa V
4. Justynie Kowalczyk z PSP w Porębie – klasa VI

Ponadto komisja przyznała wyróżnienia dla:

1. Filipa Zdziarstka z PSP w Trzciance
2. Huberta Ślesickiego z PSP w Knurowcu – klasa IV
3. Aleksandry Fydrych z PSP w Brańszczyku – klasa IV

Nagrodzone prace plastyczne wyeksponowane zostały na korytarzu szkolnym. Wszystkim uczestnikom i ich opiekunom, którzy czuwali nad wykonaniem tychże prac pragniemy przekazać podziękowania.

Ukłony kierujemy również w stronę pana wójta, który kolejny raz zechciał objąć konkurs patronatem i dzięki temu dzieci mogą cieszyć się pięknymi nagrodami.

Dyrektor szkoły i Rada Pedagogiczna PSP w Knurowcu dziękują za pomoc w organizacji uroczystości:

Foto

Wójtowi Gminy Brańszczyk – Mieczysławowi Pękulowi, Księżom: Pawłowi Stacheckiemu, Andrzejowi Grzybowskiemu, Tadeuszowi Osińskiemu, Asyście Honorowej 22 Wojskowego Ośrodka Kartograficznego dowodzonej przez Majora A. Komorowskiego, Zespołowi Muzycznemu „Boża Nuta”, Zakładowi Mięsnemu A.Rucińskiego, Piekarni S. Ponichtera, Absolwentom, Rodzicom.


ZAPRASZAMY DO FOTO-GALERII


Publikacja: Marek Rozenek
GDK BrańszczykStopka

Urząd Gminy w Brańszczyku

ul. Jana Pawła II 45, 07-221 Brańszczyk

tel.: (29) 679-40-40, 679-40-41, 679-40-48
fax: (29) 679-40-40

e-mail: sekretariat@branszczyk.pl
www: http://www.branszczyk.pl

Godziny otwarcia:
URZĄD GMINY W BRAŃSZCZYKU CZYNNY
CODZIENNIE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH OD 8.00 DO 16.00

OD 03.04.2017 ROKU
URZĄD STANU CYWILNEGO I REFERAT DS. OBYWATELSKICH CZYNNY W KAŻDY WTOREK W GODZINACH OD 8.00 DO 17.00

Konto bankowe:
BS Ostów Maz. O/Brańszczyk
29 8923 1063 0500 0710 2005 0002

Biuletyn Informacji Publicznej

http://www.bip.branszczyk.pl

Miedzy Bugiem a Narwią

Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej KRUS

NFOSIGWStatystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1222 razy.
© 2006 - 2018 Urząd Gminy Brańszczyk
Zawartość merytoryczna: ANETA MIKOŁAJCZYK, e-mail: aneta.mikolajczyk@branszczyk.pl, tel.: 29 592-93-15
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel.: (22) 818-72-14
Aktualizacja techniczna: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 15 września 2006 r.