Menu górne

Foto
Krajobraz w gminie Brańszczyk, fot. Urząd Gminy

Aktualności

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Budykierz i Knurowiec zakończona.

Data umieszczenia:

Foto


W dniu 16 grudnia b.r. zakończono odbiór końcowy zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Budykierz i Knurowiec gmina Brańszczyk”
Wykonawca: Konsorcjum firm: URTECH Sp. z o.o. (Lider) ul. Wiślana 12, 05-110 Jabłonna, Robert Ulanicki (Partner), Łazy 27A, 07-130 Łochów.

Przedmiotem inwestycji była budowa kanału sanitarnego wraz z przyłączami do granicy pasa drogowego wraz z obsługą geodezyjną.
Zakres rzeczowy zadania:

Budykierz:
- Kanał grawitacyjny PVC 200 mm 1916,97 m
- Rurociąg tłoczny PVC 140 mm 894,17 m
- Przepompownie ścieków (P11) 1 szt.
- Odejścia PVC 160 mm 475,30 m
- Przepompownia ścieków - 1szt

Knurowiec:
- Kanał grawitacyjny PVC 200 mm 2874,84 m
- Rurociąg tłoczny PVC 140 mm 1983,96 m
- Przepompownie ścieków (P13, P14) 2 szt.
- Odejścia PVC 160 mm 331,74 m
- Przepompownie ścieków – 2 szt

Wartość wykonywanych i odebranych robót: 2 487 313,34 zł brutto.
Gmina Brańszczyk otrzymała na to zadanie dotację w wysokości 75 % kosztów kwalifikowalnych co stanowi kwotę 1 527 904zł w ramach działania „ Podstawowa usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2017-2013.
Celem operacji jest poprawa infrastruktury technicznej i warunków życia mieszkańców miejscowości wiejskich: Budykierz i Knurowiec oraz poprawa przy prowadzeniu przez nich działalności gospodarczej, poprzez wybudowanie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. Operacja przyczyni się również do polepszenia środowiska naturalnego a głównie zmniejszenia zanieczyszczenia powierzchni ziemi ściekami sanitarnymi, zostaną zlikwidowane zbiorniki na ścieki tzw. "szamba" niejednokrotnie nieszczelne powodujące zanieczyszczenie a w ich miejsce zostaną wykonane przyłącza kanalizacyjne odprowadzające ścieki z gospodarstw domowych poprzez kanały sanitarne do istniejącej oczyszczalni ścieków.

W przyszłym roku zostaną zrealizowane podłączenia do istniejących instalacji sanitarnych budynków mieszkalnych w miejscowościach: Budykierz i Knurowiec, dzięki czemu kanalizacja sanitarna umożliwi odprowadzenie ścieków bytowo - gospodarczych z obszaru wsi do istniejącej oczyszczalni ścieków. Zadanie znacznie poprawi stan środowiska naturalnego w/w miejscowościach.

Inwestycja jest początkiem dużego projektu mającego na celu skanalizowania kolejnych miejscowości: Nowa Wieś, Białebłoto – Kurza, Białebłoto – Stara Wieś, Białebłoto – Kobyla. Gmina posiada pełną dokumentację i pozwolenia na budowę.
Zadanie jest planowane do realizacji w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej.

Foto

fot. Kamil Ginko


ZAPRASZAMY DO FOTO-GALERII


Stopka

Urząd Gminy w Brańszczyku

ul. Jana Pawła II 45, 07-221 Brańszczyk

tel.: (29) 679-40-40, 679-40-41, 679-40-48
fax: (29) 679-40-40

e-mail: sekretariat@branszczyk.pl
www: http://www.branszczyk.pl

Godziny otwarcia:
URZĄD GMINY W BRAŃSZCZYKU CZYNNY
CODZIENNIE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH OD 8.00 DO 16.00

OD 03.04.2017 ROKU
URZĄD STANU CYWILNEGO I REFERAT DS. OBYWATELSKICH CZYNNY W KAŻDY WTOREK W GODZINACH OD 8.00 DO 17.00

Konto bankowe:
BS Ostów Maz. O/Brańszczyk
29 8923 1063 0500 0710 2005 0002

Biuletyn Informacji Publicznej

http://www.bip.branszczyk.pl

Miedzy Bugiem a Narwią

Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej KRUS

NFOSIGWStatystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 2836 razy.
© 2006 - 2018 Urząd Gminy Brańszczyk
Zawartość merytoryczna: ANETA MIKOŁAJCZYK, e-mail: aneta.mikolajczyk@branszczyk.pl, tel.: 29 592-93-15
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel.: (22) 818-72-14
Aktualizacja techniczna: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 15 września 2006 r.