Menu górne

Foto
Krajobraz w gminie Brańszczyk, fot. Urząd Gminy

Aktualności

Dzień Strażaka w gminie Brańszczyk

Data umieszczenia:

Uroczyste obchody Dnia Strażaka w gminie Brańszczyk w dniu 5 maja 2013 roku rozpoczęły się zorganizowanym przemarszem sprzed Urzędu Gminy za pocztami sztandarowymi i orkiestrą strażacką do kościoła parafialnego.

Foto

Prezes Zarządu Oddziału Gminnego dh Jacek Zalewski powitał zebranych: Prezesa Powiatowego OSP dh Bogdana Pągowskiego, Komendanta PSP dh Ignacego Woźniaka oraz władze samorządowe na czele z Wójtem Gminy Mieczysławem Pękulem i Przewodniczącą Rady Gminy Beatą Pieńkos. Szczególnie serdecznie powitał druhów strażaków i ich rodziny, po czym poprosił kapłanów o odprawienie mszy świętej w ich intencji.

W liturgii mszy świętej koncelebrowanej przez Proboszcza Parafii ks. kan. Pawła Stacheckiego i Wikariusza ks. Roberta Ratomskiego czynnie uczestniczyli strażacy i ich rodziny w posłudze czytań i w procesji z darami, zaś orkiestra strażacka nadała oprawę muzyczną.

W kazaniu ks. Robert odniósł się do postaci patrona strażaków św. Floriana.

„Zebraliśmy się dziś razem, by uczcić św. Patrona - Floriana. Urodził się w III wieku w Austrii, był urzędnikiem rzymskim, oficerem wojsk rzymskich stacjonujących w Mantem. Kiedy cesarz rzymski Dioklecjan rozpoczął krwawe prześladowanie chrześcijan, Florian przechowywał wokół siebie kryjących się, pocieszał i umacniał ich. Został aresztowany, sędzia nakazał mu złożenie ofiary pogańskim bogom. Florian odmówił. Przewieziono go do obozu rzymskiego w Lorch k/Wiednia. Tu namiestnik tej prowincji starał się go zmusić do odstępstwa od wiary, stosując groźby i obietnice. Nie odniosło to skutku. Kazano go biczować, szarpać ciało żelaznymi hakami. Ponieważ Florian dalej trwał przy swojej wierze, uwiązano mu kamień u szyi i utopiono w rzece Anisy - 4.05.304 roku. Z nim poniosło wówczas śmierć męczeńską 40 innych chrześcijan. Z czasem na jego grobie wybudowano kościół.

Foto

Do Polski relikwie świętego Floriana sprowadzono na prośbę Kazimierza Sprawiedliwego, syna Bolesława Krzywoustego w 1184 roku. Relikwie te umieszczono w specjalnie zbudowanym na ten cel kościele w Krakowie na Kleparzu. Kult św. Floriana rozwinął się i trwa do dziś w górnej Austrii. W Polsce wzmógł się po roku 1528, kiedy to pożar strawił cała dzielnice Krakowa-Kleparz, a kościół św. Floriana ocalał. Odtąd w Polsce św. Floriana zaczęto czcić jako Patrona od ognia i jako opiekuna tych, którzy gasili pożary - straży pożarnej.

W ikonografii polskiej najczęściej przedstawia się świętego jako rzymskiego żołnierza, mającego w rękach naczynie z wodą i gaszącego pożar. Wiele starszych kościołów w Polsce budowanych jest pod wezwaniem św. Floriana. Jeden z nich nad Wisłą na warszawskiej Pradze pod wezwaniem św. Michała Archanioła i św. Floriana zbudowany w 1902 roku. Został on zaminowany przez Niemców w 1944.09.14. Ocalały jedynie dwie przeciwległe ściany z posągami patronów oraz kawałek ściany z obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. Po wojnie odbudowując Warszawę podjęto i odbudowę tego kościoła. Ofiary na ten cel płynęły z całej Polski, a nawet z zagranicy. Odbudowa ta trwała do roku 1970.

Św. Florian żołnierz i męczennik za wiarę, słusznie został obrany za patrona tych, którzy zmagają się z żywiołami i dają odpór przeciwnościom losu. Od początków XVIII wieku w naszych kościołach w suplikacjach śpiewano „Od powietrza, głodu. ognia i wojny zachowaj nas Panie”. Żywioł, jakim jest ogień porównywany został do głodu, zarazy i wojny, szczególnie w czasach kiedy budowano domy drewniane, kryte strzechą. Były one bardzo podatne na ogień i stawały się szybko kupą popiołu. Nie było odpowiedniego sprzętu, poza drewnianą sikawką w formie szprycy, cebrem, czy płutnią na wodę. Dziś, przy zmechanizowanym sprzęcie - pędzą czerwone samochody na syrenie, nie tylko do ognia, ale do różnych wypadków. Nie zawsze jest to straż państwowa czy miejska, ale często ochotnicza. Nikt im za to nie płaci, zostawiają swoje zajęcia, czy niedospaną noc, by służyć bliźniemu w potrzebie. Dzisiejszego strażaka w hełmie i żółtej kamizelce możemy zobaczyć wspinającego się jak kot po wysokiej drabinie, bo tam jest może jeszcze człowiek, może wołający „ratunku”, a może już zaczadzony.

Dziś często pierwsi przy wypadku drogowym są strażacy przecinający rozbite na złom pojazdy, by wydobyć z nich często człowieka, do którego wcześniej podbiegła śmierć. Dzisiejszy strażak naraża sam siebie walcząc z żywiołem wody przy różnych powodziach czy utonięciach. Musi wiedzieć, jak niebezpiecznym jest gaz, czy prąd, wystarczy chwila nieuwagi, a może sam zginąć! Dlatego słusznie patronem strażaków ratujących życie i ludzki dobytek jest św. Florian jako odważny w wyznawaniu swojej wiary, za którą cierpiał i oddał życie. Jakże słusznym jest coroczna uroczystość dnia strażaka w dzień św. Floriana. Były przed wojną różne organizacje mające różne cele. Wiele z nich odnotowała jedynie historia, ale ochotnicza straż pożarna przetrwała ponure czasy wojny.

Drodzy strażacy! Przyglądając się w dniu Waszego święta postaci swojego patrona - św. Floriana, zechciejcie go naśladować. Na różnych obrazach, figurach przedstawiają go jako żołnierza rzymskiego w mundurze, gaszącego pożar, służącego bliźniemu w potrzebie. Wasz mundur też do czegoś zobowiązuje, jak mundur policjanta, żołnierza, harcerza czy sutanna duchownego. Mundur, to nie tylko parada, ale służba, służba Bogu, Ojczyźnie, człowiekowi. „Cokolwiek chcecie by wam ludzie czynili i Wy im czyńcie” /św. Paweł/.

Proście dziś św. Floriana o pomoc w wypełnianiu swoich obowiązków. Prośmy wszyscy, nie tylko strażacy, by Bóg przez wstawiennictwo św. Floriana strzegł nas od klęsk żywiołowych i nagradzał wszystkich, którzy nam służą. Niech ich strzeże od wypadków przy pełnieniu służby drugim. Słowami modlitwy mszalnej prośmy.”


Foto

Na zakończenie wspólnej modlitwy głos zabrali: Przewodnicząca Rady Gminy Beata Pieńkos, Prezes Bogdan Pągowski i Wójt Gminy Mieczysław Pękul, wskazując na znaczenie służby pełnionej przez strażaków. Starosta Bogdan Pągowski wyraził uznanie dla władz i podziw dla działań przeciwpożarowych w gminie Brańszczyk, podkreślając, że w naszej gminie jest najwięcej jednostek OSP i strażaków ochotników w skali całego powiatu. Przypomniał o zakazie wypalania traw i strażaku, który w takiej akcji stracił życie, życząc jednocześnie wszystkim druhom szczęśliwych powrotów.

Wójt Gminy Mieczysław Pękul składając druhom podziękowania za ofiarną służbę i gotowość niesienia pomocy potrzebującym, nawiązał do sondaży, opiniujących poziom społecznego zaufania dla służb publicznych, w których społeczeństwo właśnie strażaków darzy największym szacunkiem i niezmiennym poważaniem. Życzył również by pełnienie tak odpowiedzialnych zadań zawsze spotykało się należnym uznaniem.

Prezes ZOG ZOSP Jacek Zalewski, zwrócił się do obecnych słowami:
„W dniu 4 maja obchodzimy „Dzień Strażaka”, święto tych, którzy pełnią niebezpieczną, pełną zagrożeń, ale też w swoisty sposób piękną służbę. Bo czyż może być coś piękniejszego w życiu człowieka niż dawanie siebie samego bliźnim? A właśnie takie idee przyświecają strażakom. Idee te czerpane są bezpośrednio od patrona strażaków św. Floriana. Ten, który poniósł męczeństwo, gdy śpieszył ze swym świadectwem wiary, z pomocą i pociechą prześladowanym chrześcijanom, stał się opiekunem wykonawców zawodów wiążących się z ogniem, tj. strażaków, kominiarzy, garncarzy, piekarzy i hutników w wielorakich niebezpieczeństwach, jakie na co dzień zagrażają materialnemu i duchowemu dobru człowieka.

Z tej okazji składam serdeczne podziękowania druhnom i druhom Ochotniczych Straży Pożarnych oraz ich bliskim w imieniu swoim, Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP w Brańszczyku, jak i całego społeczeństwa za działalność ratowniczą, bezinteresowną służbę drugiemu człowiekowi, za wychowanie młodzieży w duchu pomocy drugiemu człowiekowi i służenia Ojczyźnie. Życzę satysfakcji z działalności społecznej, dużo zdrowia, szczęścia osobistego oraz pomyślności w pracy zawodowej”.

Foto

Następnie odbyła się procesja wokół kościoła, a po rozesłaniu zapalenie zniczy przed pomnikami Błogosławionego Jana Pawła II i św. Floriana.

W dalszej części uroczystości na wniosek Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP w Brańszczyku Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP za wyróżniającą się działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej nadał odznakę „Strażak Wzorowy” oraz brązowe, srebrne i złote medale „Za zasługi dla pożarnictwa” strażakom z jednostek OSP naszej gminy.

Odznakę „Strażak Wzorowy” otrzymali druhowie OSP:
1. Hubert Sztorc- Nowe Budy
2. Michał Borkowski-Turzyn
3. Marcin Rosiński Turzyn
4. Jakub Rogalski-Turzyn
5. Marcin Maciejczuk-Turzyn
6. Mariusz Olbryś-Poręba
7. Dariusz Rogalski-Poręba
8. Marcin Wolf-Poręba
9. Karolina Rozenek-Brańszczyk
10. Tomasz Deluga-Brańszczyk
11. Paweł Pękul-Brańszczyk

Brązowy medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali druhowie OSP:
1. Stanisław Deluga-Przyjmy
2. Paweł Deluga-Trzcianka
3. Paweł Błoński-Brańszczyk
4. Arkadiusz Banaszek-Brańszczyk
5. Dariusz Kowalski-Brańszczyk
6. Janusz Pągowski-Trzcianka
7. Piotr Szerzeń-Trzcianka
8. Paweł Kulesza -Nowe Budy

Srebrny medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali druhowie OSP:
1. Jacek Deptuła-Nowe Budy
2. Bogdan Stysiak-Trzcianka

Foto

Złoty medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” przyznano druhowi OSP Władysławowi Bralewskiemu z OSP Przyjmy.

Odznaczenia wręczyli Prezesi druhowie Bogdan Pągowski i Jacek Zalewski wraz z Komendantem Ignacym Woźniakiem i Wójtem Gminy Mieczysławem Pękulem.

Orkiestra strażacka pod kierunkiem Kapelmistrza Andrzeja Gałązki odegrała dla odznaczonych „sto lat”, po czym Prezes Zarządu Gminnego ZOSP dh Jacek Zalewski zaprosił wszystkich na poczęstunek.

ZAPRASZAMY DO FOTO-GALERII


Opracowanie: Dh. Maryla Puścian OSP Brańszczyk
Publikacja: Marek Rozenek
GDK BrańszczykStopka

Urząd Gminy w Brańszczyku

ul. Jana Pawła II 45, 07-221 Brańszczyk

tel.: (29) 679-40-40, 679-40-48
fax: (29) 679-40-40

e-mail: sekretariat@branszczyk.pl
www: http://www.branszczyk.pl

Godziny otwarcia:
URZĄD GMINY W BRAŃSZCZYKU CZYNNY
poniedziałek w godz. 8.00-17.00
wtorek - czwartek w godz. 8.00-16.00
piątek w godz. 8.00-15.00

Konto bankowe:
BS Ostów Maz. O/Brańszczyk
29 8923 1063 0500 0710 2005 0002

Biuletyn Informacji Publicznej

http://www.bip.branszczyk.pl

Miedzy Bugiem a Narwią

Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej KRUS

NFOSIGW Dokumenty zastrzeżone

MODR Komenda WyszkówStatystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 3739 razy.
© 2006 - 2020 Urząd Gminy Brańszczyk
Zawartość merytoryczna: EWA SWULIŃSKA, e-mail: ewa.swulinska@branszczyk.pl, tel.: 29 592-93-15
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel.: (22) 818-72-14
Aktualizacja techniczna: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 15 września 2006 r.