Menu górne

Foto
Krajobraz w gminie Brańszczyk, fot. Urząd Gminy

Aktualności

Wójt Gminy Brańszczyk – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

Data umieszczenia:

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. na terenie Gminy Brańszczyk.

Spis odbędzie się w dniach 1 września do 30 listopada 2020 r.
Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełnić następujące warunki:
1. być pełnoletnim,
2. zamieszkiwać na terenie Gminy Brańszczyk;
3. posiadać co najmniej wykształcenie średnie;
4. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie;
5. nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

INFORMACJE WAŻNE DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH OFERTY:
1. kandydaci na rachmistrzów terenowych muszą przejść szkolenie, którego
ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania
możliwości kwalifikacji na rachmistrza terenowego;
2. po szkoleniu odbędzie się egzamin, który będzie realizowany za pomocą aplikacji
e/m-learning (kandydat, który zda egzamin z pozytywnym wynikiem uzyska
status rachmistrza terenowego);
3. w przypadku jednakowej liczby punktów zdobytych przez kandydatów podczas
egzaminu decyduje kolejność zgłoszeń;
4. kandydaci na rachmistrzów terenowych podczas szkolenia i egzaminu po
szkoleniu posługują się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do
Internetu.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 15 czerwca do 8 lipca 2020 r.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1) Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:
1. imienia i nazwiska,
2. adresu zamieszkania,
3. telefonu,
4. adresu email;
2) oświadczenie o spełnianiu wymogu niekaralności, składane pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie winno
zawierać klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia”.


MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
Urząd Gminy w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 45, 07-221 Brańszczyk
Wymagane dokumenty należy składać w formie pisemnej osobiście lub przesłać pocztą
(liczy się data wpływu wniosku do Urzędu) w kopertach z dopiskiem: „Nabór narachmistrza spisowego”. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.
Wszelkie informacje dotyczące spisu można uzyskać na stronie https://spisrolny.gov.pl/
Informacje dotyczące naboru można uzyskać pod numerem telefonu: (29) 59-29-340
oraz w załączniku: Procedura naboru kandydatów na rachmistrzów do powszechnego
spisu rolnego w 2020 r.

Do pobrania:
Zgłoszenie

Oświadczenie o niekaralności

Informacja RODO

Procedura naboru kandydatów na rachmistrzów do powszechnego spisu rolnego w
2020 r.


Foto
rachmistrz


Stopka

Urząd Gminy w Brańszczyku

ul. Jana Pawła II 45, 07-221 Brańszczyk

tel.: (29) 679-40-40, 679-40-41, 679-40-48
fax: (29) 679-40-40

e-mail: sekretariat@branszczyk.pl
www: http://www.branszczyk.pl

Godziny otwarcia:
URZĄD GMINY W BRAŃSZCZYKU CZYNNY
poniedziałek w godz. 9.00-18.00
wtorek - czwartek w godz. 8.00-16.00
piątek w godz. 8.00-15.00

Konto bankowe:
BS Ostów Maz. O/Brańszczyk
29 8923 1063 0500 0710 2005 0002

Biuletyn Informacji Publicznej

http://www.bip.branszczyk.pl

Miedzy Bugiem a Narwią

Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej KRUS

NFOSIGW Dokumenty zastrzeżone

MODR Komenda WyszkówStatystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 320 razy.
© 2006 - 2020 Urząd Gminy Brańszczyk
Zawartość merytoryczna: EWA SWULIŃSKA, e-mail: ewa.swulinska@branszczyk.pl, tel.: 29 592-93-15
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel.: (22) 818-72-14
Aktualizacja techniczna: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 15 września 2006 r.